Sikkert arbeid i høyden – hindre fallende gjenstander

Alltid sikker Q3- Sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander

Målet med læringspakken er å styrke sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander ved å:

  • Identifisere potensielt fallende gjenstander
  • Identifisere og håndtere forhold som kan bidra til fallende gjenstander
  • Sikre erfaringsoverføring og læring relatert til arbeid i høyden og fallende gjenstander

Sikkert arbeid

Planlegge sikre jobber i høyden

For å kunne utføre sikre jobber i høyden og hindre fallende gjenstander må det gjennomføres god planlegging og forberedelse av jobben i alle ledd for å identifisere og håndtere utfordringer og feilfeller.

I denne filmen ser vi på hvordan god planlegging og forberedelser gjør det lettere å jobbe sikkert.

Se filmen her:

Les mer om temaet her: https://alwayssafe.no/case/planlegge-sikre-jobber-i-hoyden/

Recent Comments