Selvforsynte habitater på Oseberg

Et omfattende utskiftingsarbeid av transformatorer på Oseberg B utføres nå enda lettere og sikrere ved hjelp av et nyutviklet UPS-habitat fra StS gruppen.

Arbeidene Aker Engineering & Technology startet i begynnelsen av august, innebærer at dører og deler av veggene til LER-rommet i plattformoverbygget må fjernes. Dette er i seg selv en omfattende oppgave, og når selve plattformkonstruksjonen endres på denne måten, er et habitat en naturlig løsning for å unngå omfattende nedsteng- ninger av produksjonsanlegget.

Men viftene som sørger for overtrykk i habitatet og transformatorrommet krever mye strøm. Om plattformstrømmen skulle forsvinne finnes det naturligvis backup- løsninger, men på Oseberg B kan det gå noen minutter før andre kretser enn lys og sikkerhetskritiske installasjoner får tilbake strømmen.

I dette tilfellet er habitatet og transformatorrommet på til sammen 7-800 kubikk- meter og hele tre sentrifugalvifter sørger for det nødvendige overtrykket. Disse viftene må kunne gå uavbrutt, uansett kutt eller «blink». Vi må også være sikre på at habitatet kan være kontinuerlig drift i minst 30 minutter ved strømstans. Dette gjør det mulig å sikre arbeidsplassen, slik at vi kan ta høyde for mer langvarige kutt i strømforsyningen og eventuelle feil ved plattformens «ordinære» nødkraft, sier habitat-ansvarlig Einar Gjerde.

20 ampère til disposisjon

Løsningen ble en såkalt UPS (uninterruptible power supply), et prinsipp som er kjent fra serverparker, alarmsentraler, sykehus og andre virksomheter der det er helt essensielt at strømmen aldri forsvinner.

Men offshoresektoren stiller mange ekstra- krav til en UPS-enhet, sammenlignet med enheter som er bygget for landbaserte aktiviteter.

Strømkilden skal i tillegg være gass- og lekkasjesikker, robust og lett å transportere. Det er naturligvis også utelukket å benytte et aggregat med forbrenningsmotor som supplerende strømkilde.

Vi måtte finne en ren batteriløsning som kunne tilfredsstille alle disse kravene, og i samarbeid med BEKAS (Bergen Elektro- kompetanse AS) har vi kommet frem til en pakke som fungerer. UPS-habitatet på Oseberg B forsynes normalt av plattform- strømmen, men skulle strømmen forsvinne, kan UPS-enheten altså drive habitatet i minst en halv time, sier Einar Gjerde, som ikke vil gå i detaljer om hvordan UPS- enheten er konstruert.

Men det jeg kan si er at batteripakken leverer inntil 20 ampere 230V strøm. Dette er som kjent godt over fire kilowatt og mer enn nok til å kjøre alle viftene på full fart.

Første av sitt slag

I tillegg er viftene utstyrt med «slow-start»- motorer som kun belaster UPS-enheten med én ampere når de automatisk kobles inn for å justere overtrykket. Vekselretterne og sikringene på UPS-enheten slipper dermed  å takle de store strømmene som ordinære elektromotorer trekker i startøyeblikket.

Myk viftestart skjermer i tillegg den andre elektronikken på UPS-habitatet, og bidrar i seg selv til større grad av sikkerhet og lavere innkjøpskostnader.

Så vidt vi vet er UPS-habitatet det aller første av sitt slag, og vi er sikre på at tekno- logien har mange andre bruksområder. Ikke bare innen offshoresektoren, men også forsvar, politi, brannvesen, sivilforsvar, nød- hjelp og helsetjenester kan trekke  veksler på systemene vi har utviklet i forbindelse med Akers vedlikeholdsarbeider på Oseberg B, understreker Einar Gjerde.

Recent Comments