Scaffplanner- løsningen

Bli med når teknisk avdeling presenterer sitt forslag til stillas oppsett ved bruk av Scaffplanner til prosjektet i AdO arena!

Les mer om oppgaven teknisk avdeling fikk her: Scaffplanner- Effektivt verktøy i prosjekt for Bergen Kommune- AdO

Se videoen her:

Vi har fått i oppgave å tegne stillas. Vi har snakket med stillasbyggere og de har fortalte oss hvordan de har tenkt å bygge stillaset. Vi har bare fått 2D tegningene og har lastet ned en del bilder slik at vi kan se hvordan det ser ut med stupetårnene på sidene og har valgt å tegne en enkel 3D modell. Da blir det enklere å presentere og enklere for oss å tegne stillasene.

Utkastet

Andrej

Her er en enkel 3D modell, med stupetårnet og i forskjellige farger slik at det blir enklere å se hva og hvor det er. Målene er så nøyaktige som de kan være ut fra det grunnlaget vi har fått. Da er det enkelt for oss å se om vi treffer en konstruksjon med stillasen vi skal bygge.

Her kan vi se det er masse stillas. Vi har også fått i oppgave at stillas må bygges så pass at det blir effektivt å jobbe under stupetårnet. Her ser du 1, 3, 5 og 7,5 til 10 meters høyde. Vi har også en presentasjon uten lengdebjelker slik at det blir enklere å se. Vi har valgt høyde ca 1.8 meter opp til første nivå. Da får vi god tilkomst til sidene på stupetårnet. Det er tenkt at vi bygger i hele bredden med en gang slik at vi så hurtig som mulig får tilgang på de lavere tårnene. Vi har snakket med stillasbyggerne om at det brukes 3 meter fag der det passer og tilpasser andre steder.

Fordelen med 3D

Andrej

 Her kan man se at 3D modell hjelper mye for å tegne stillasene bra fra første gang. Neste uke skal vi ha møte med stillasbyggerne og forklare og da kan vi få tilbakemelding på om det er ok slik vi har tenkt, er det noe vi skal forandre? Da blir det enkelt å gjøre endringer i 3D tegningen. Vi kan forklare hvor de kan starte og hvordan de kan bygge stillas videre.

Presentasjonen

Andrej

Vi har laget en presentasjon der vi har tegnet stillas på siden med alle mål og hvor du kan se vann nivået, det er nivå 0. så har vi de andre nivåene deretter. Stillaset er da tilpasset slik at det blir mest mulig effektivt å jobbe. Jo fortere de blir ferdig med jobben jo fortere kan vi rive stillaset. Så kan vi se her fronten med alle mål slik at stillasbyggerne kan se hvor de skal starte og hvor store fag de skal bruke. Videre ser man hvordan byggingen skal hensynta rømningsveier. Det blir gode flater og gode areal for å utføre arbeidet.

Videre oppgaver

Her kan vi se på 3 D modellen hvordan det skal bygges trapper opp til et første nivå. Det er bare 1 meter. Det er enkelt å se og vurdere hvordan vi treffer og hva som passer.

Her er det lagt inn tegninger uten lengde bjelke slik at det blir lettere å se i forhold til nivå og tilkomst. Så er det plukkliste. Vi ser med en gang hvilke komponenter vi trenger, hvor mange og totalt antall mengder stillas. Her blir det 16 tonn med materiell.

Carsten

Det blir jo litt viktig for oss at- i forhold til logostikk at alt må skje så hurtig at når vi mater ned og mobiliserer materiell at vi tenker litt gjennom hvilke deler som skal først ut/opp slik at vi får en logikk i flyten.

Andrej

Samtidig må vi tenke på vektfordeling her slik at vi ikke ødelegger underlaget. Det er jo fliser som er underlaget og det er en del dyser som er detaljer som vi må avklare fremover om vi kan legge plater under hele stillasen eller om det er området som de er nødt til å ha tilgang til. Det er også nevnt at det er en del lys i veggene på 5 meters høyde- så kanskje det er behov for tilpasninger der. Godt lys er viktig for de som skal arbeide der.

Carsten

Det ser betryggende ut dette! Du har jo hatt drøftinger med fagansvarlige og de som skal bygge stillas. I neste uke skal vi ha møte med dem og da får vi se om det blir forandringer.

Det er helt unikt å ha disse verktøyene og ikke minst noe å drøfte med Bergen Kommune og de andre firmaene som skal inn å gjøre arbeid. De ser veldig tydelig hvilken tilkomst vi gir dem og hvis det er input eller de vil ha endringer så fikser vi det!

Andrej

Samtidig kan vi presentere til Bergen Kommune- da vet de hvordan det skal bygges, hvor mye plass det vil ta, hvor mye materiell og hvor det kan plasseres.

Carsten

Nå sikrer vi oss slik at vi ikke får noen overraskelser. Nå er plantegninger verifisert, og vi kan gå på befaringer hvis det er nødvendig. Tegningene skal stemme- det er «As built» det vi har fått. Så dette tror vi skal bli veldig bra!

Følg med! Neste video fra dette prosjektet vil være fra selveste AdO arena!

Recent Comments