Scaffplanner- Effektivt verktøy i prosjekt for Bergen Kommune- AdO

Spennende oppdrag gjennom kontrakten vår med Bergen Kommune der vi skal ha et vedlikeholdsprosjekt på AdO arena.

Det er et veldig tidskritisk prosjekt og vi må derfor lage en god modellering av oppgaven i forkant.

Bli med når teknisk avdeling får oppdraget med å 3D modellere stillasløsningen!

Se videoen her:

Carsten Andersen, Manager Contracting i StS satt seg ned med Andrej Zaikovskij og Amireh Nakhaei fra StS teknisk avdeling for å gi informasjon om oppdraget vi skal gjennomføre på AdO arena i juli. Les mer om Carsten her: Ny Manager Contracting i StS- Portrett av Carsten Andersen

Carsten

Nå har vi fått et spennende oppdrag gjennom kontrakten vår med Bergen Kommune. Vi skal ha et vedlikeholdsprosjekt på AdO arena. Det er begrenset med tid for gjennomføring av oppdraget. Det er et veldig tidskritisk prosjekt. Vi blir nødt til å lage en god modellering av oppgaven og hvordan vi skal løse det.

Arbeidsomfanget

Her er et bilde som viser det 50 meters store bassenget der det skal gjøres et omfattende vedlikeholdsarbeid. Vår hovedoppgave blir å sette opp et stillas rundt stupetårn arrangementet. Det skal også foregå mye vedlikehold nede i bassenget når de tapper ut vann. Det er både kamera det skal gjøres vedlikehold på og det er festeanordninger for undervanns rugby og det er en del flise og murerarbeid som skal skje i bassenget. Vi må jo tilrettelegge for tilkomst for det andre arbeidet som skal gjøres. Hovedtanken er at når de tømmer ut vannet fra bassenget her så er det 5 meter dybde der vi i hele bassengets bredde må bygge opp et stillas de første 5 meterne og få opp stillas på flankene så fort som mulig slik at andre kan komme i gang med arbeid på 3 meter stupetårnet mens vi fortsetter byggingen opp til 10 meter tårnet.

Utfordringen

Det som er kritisk for oss det er at- bassenget blir jo stengt for publikum når dette pågår, og det er arrangementer som starter i august, så vi har et veldig begrenset vindu. Vi vil få tilgang først fra 4 juli Så blir det 10 intensive dager der alt arbeidet skal utføres. Det vil si at vi må reise opp stillasene og i løpet av 1-2 dager må vi la murerne få tilkomst i hvert fall til 3 meter stupetårnet mens vi fortsetter å bygge opp til 10 meter tårnet. Det er altså et 10 dagers vindu- og i løpet av den tiden skal også alt vedlikeholdsarbeid gjennomføres. Vi vil innledningsvis også ha litt forberedelser med å sikre i forhold til fallsikring. Vi må tenke på HMS biten, at det ikke blir farlig for de som beveger seg nede i bassenget- at vi har god sikring mot fallende gjenstander.

Oppstarten

Vi må få oversikt over løsningen. At den gir tilkomst til de forskjellige stupetårnene på en god måte for de som skal utføre arbeid. Samtidig så har v i dette tidsvinduet- vi skal være ferdig demontert den 14 juli- altså på dag 10. Det er satt opp en prosjektorganisasjon. Vi har navnene på alle de forskjellige selskapene som er involvert og vi vil måtte legge en detaljplan. Men for oss så blir det nok døgnkontinuerlig drift i de 10 dagene prosjektet pågår. Det er derfor spesielt viktig at vi sikrer oss kontroll på hvilket materiell vi skal mobilisere slik at vi har alt klart når startskuddet går! At vi har alle delene på plass nede på anlegget.

Riving

Det er gitt kun 2 dager på å rive alt. Så 14-15 juli må vi få ned alt sammen. Når vi slipper murerne til på begge flankene så vil de bli ferdig forhåpentligvis midt i perioden, slik at vi har mulighet til å demontere noe. Vi må ha en smartness i stillasstørrelser som gir den fleksibiliteten som gjør at vi kommer i mål innen den 14 og kan begynne med å demontere.

Modellen

Dere kan begynne med å sette opp en modell, så får vi drøfte litt underveis hvordan vi ser for oss at vi kan få dette til best mulig. Da skal vi snakke med stillasbyggerne om hvordan de har tenkt å bygge stillas slik at vi kan begynne å tegne.

Da er oppdraget levert og snart skal vi presentere resultatet!