Samarbeid StS Nosefo

Pressemelding fra NOSEFO og StS gruppen as 14. Oktober 2014

NOSEFO og StS gruppen inngår kurssamarbeid

StS gruppen og NOSEFO har inngått avtale om samarbeid av kurspakker spesielt rettet mot offshore industrien.

NOSEFO og StS gruppen er allerede betydelige aktører på hver sin front innen kurssammenheng. Det er derfor naturlig for både StS gruppen og NOSEFO å utvide produktspekteret ved å komplettere hverandre. Nå går vi sammen om å lage skreddersydde løsninger spesielt rettet mot de som ønsker å jobbe offshore.

StS Kurs og Kompetansesenter, en avdeling i StS gruppen, tilbyr i dag et bredt spekter av kurs for offshore, blant annet innen Tilkomstteknikk, Fallsikring og Rigging.

NOSEFO har de senere år bygget seg opp en betydelig kompetanse og har et av landets flotteste og beste kurssenter for offshore Sikkerhetskurs, Brann-, Livbåt-, førstehjelp- og MOB-kurs. I tillegg tilbyr også NOSEFO et bredt spekter av maritime kurs, NSO kurs og Landbaserte kurs.

I en uttalelse sier Adm. Dir. for StS gruppen, Ingrid Solheim, at formålet med avtalen er å tilby kombinerte kurspakker som gjør det mulig for kundene å ta yrkesorienterte kurspakker med for eksempel Riggerkurs og Grunnleggende Sikkerhetskurs fortløpende og i en og samme by. Vi har stor tro på at dette er noe våre kunder vil sette pris på og vet gjennom de samtaler vi har hatt at StS gruppen og NOSEFO deler felles kjerneverdier der kundefokus og kompetanseutvikling er fremtredende. Vi har derfor stor tro på at vi skal få til et vellykket samarbeid.

Sts gruppen

StS gruppen er en av Norges ledende leverandører av spesialiserte ISO-tjenester og er totalentreprenør innen vedlikeholds- og modifikasjonstjenester. Selskapet utfører oppdrag for de fleste tunge aktørene innen den olje- og gassindustrien og har også kunder innen annen industri samt offentlig sektor.

StS læring har blitt opprettet som egen enhet i bedriftenfor å holde konstant høy fokus på styring av lærings-og utviklingsprosessen. Våre kurslokaler er i Bergen og Arendal

StS læring tilbyr kurs innen:

Tilkomstteknikk – Fallsikring – Rigging – Stillas – NDT – Isolering / kapsling – Overflatebehandling

Alle kurs StS gruppen gjennomfører står i direkte sammenheng med bedriftens kjernevirksomhet og bygger på regelverket for fagopplæring, egen fagekspertise og kunnskapsformidling rettet mot praktiske utfordringer i en  krevende hverdag.

NOSEFO

Norsk Senter for sikkerhet- og beredskapsopplæring (NOSEFO) er en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri med avdelinger på Tau og Bergen.

NOSEFO er ledende innen sikkerhet og beredskapsopplæring og har erfarne instruktører med høy faglige kompetanser og moderne fasiliteter i Bergen, Tau og Stavanger. Våre kurs er godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel.

Vi gjennomfører jevnlig en rekke faste kurs og skreddersyr opplegg for den enkelte kunde ved behov.

Våre kunder favner bredt, fra store internasjonale offshorebedrifter til lokale kraftlag og barnehager. Felles for de fleste av våre deltagere er at de arbeider på ansvarsområder som krever godkjent opplæring

Recent Comments