Salg av StS Fagstillas

Eierne av StS gruppen AS sitt søsterselskap StS Fagstillas AS har i dag inngått avtale om salg av sine aksjer. Aksjene er solgt til NSE Gruppen AS med Nils-Olaf Evensen som del-aksjonær.

Salget er kommet i stand som en følge av at Nils-Olaf Evensen nærmer seg pensjonsalder. StS gruppen takker Nils-Olaf for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom en årrekke.

I forbindelse med salget går Evensen over i rollen som arbeidende styreleder. Selskapet får Herman Thon som ny daglig leder.  Han tiltrer 1. januar 2023.

De ansatte i StS Fagstillas AS vil forbli i selskapet som nå går inn i NSE-konsernet og endrer navn til NSE Fagstillas AS. For de ansatte i selskapet vil det ikke skje endringer i videre drift i pågående prosjekter.

I en overgangsperiode på to måneder vil personell fortsette å bruke eksisterende arbeidstøy/kjøretøy mm inntil man har ordnet det praktiske mht. ny logo på tøy og utstyr.

For ansatte eller kunder av StS gruppen vil salg av aksjene i StS Fagstillas AS ikke ha noen praktisk betydning.

OBO AS som er morselskap til StS gruppen AS har ingen planer for salg av StS gruppen AS.

Recent Comments