RegioX og StS i strategisk samarbeid

RegioX og StS er blitt enige om å skape fremtid sammen og har signert avtale om eierskap og strategisk samarbeid.

RegioX er et teknologiselskap som driver med utvikling av programvare og tjenesteløsninger, operasjoner med ubemannede fartøy samt drift og utvikling av andre selskapers digitale løsninger.

Rune Eikeland som er daglig leder i RegioX har sammen med styreleder Erik Førde signert avtale om salg av aksjer der StS nå eier 22% av selskapet.

StS og RegioX

Fra venstre: Erik Førde, Ingrid Solheim og Rune Eikeland

 

 

Dette eierskapet er i takt med vår strategi om å satse mer på digitalisering og teknologi relevant for våre satsningsområder. Samarbeidet med RegioX vil styrke våre leveranser og komplettere de totale løsningene vi tilbyr, sier Ingrid Solheim i StS og fortsetter: Sammen skal vi skape muligheter!

 

Les mer om RegioX her: https://regiox.no/

Les mer om StS her: https://stsgruppen.com/om-oss/