Tilkomstteknikk – Oseberg Sør

Scope

Tilkomstteknikk. Livbåtskifte av 3 livbåter på Oseberg Sør. Arbeidet utført i samarbeid med Odfjell Drilling Technology og Scat Harding.

Prosjekt:

Livbåtskifte

Klient:

Odfjell Drilling

Varighet:

2014

Disiplin:

Tilkomstteknikk

Volum:

MNOK 1 000 000

Prosjektet

Livbåtene som skulle erstattes ble droppet kontrollert til sjø, og lukket opp av støttefartøy, før tilkomstteknikk operasjoner og livbåt installasjon kunne gjennomføres.

Ny livbåt ble satt til sjø av støttefartøy, og riggkran løftet opp livbåt til posisjon 7 meter under livbåt stasjon. TT laget rappellerte ned til livbåt, og koblet til ett spesial produsert løfte arrangement, samtidig som støttefartøy var koblet opp med wire for å forhindre ukontrollert bevegelse inn mot plattform. Livbåt ble så heist opp i utgangsposisjon, og koblet til sikringsanordning på livbåtstasjon. Deretter ble det utført et vellykket dropp test av livbåt, og oppdraget var ferdigstilt.

Les mer om Tilkomstteknikk i StS her: Tilkomstteknikk

 

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.


Tilbakemelding/Resultat

Arbeidsomfanget ble levert under budsjett og foran skjema.

«Ønsker å bruke anledningen til å takke for en god leveranse! Klatrelaget utførte jobben på en fremragende måte.

Marine Engineer

Odfjell Drilling Technology»

Relatert video: Livbåt Oseberg Sør FULL HD