Ny isolasjon på rørlinjer

Isolering på rørlinjer
Scope

Isolering på rørlinjer

Prosjekt:

Isolasjon på rørlinjer

Klient:

Kavli

Varighet:

1 dag

Disiplin:

Isolering

Volum:

2 mann på en dag

Arbeidsomfang

Ombygging av rørlinjer krevde ny isolasjon på noen områder. Pga av lokalisering i produksjonsområde for næringsmidler så må isolasjonen være tett og støvfri.

Løsning

Dette er løst med stålmantling i utsatte områder og pet-alufolie i områder som ikke er utsatt for mekanisk skade.

Isolasjon på varme rør er energibesparende ved å motvirke varmetap til omgivelsene. I dette tilfelle vil besparelse tilsvare inntil ca 90% av energitap til omgivelser. I tillegg er det HMS aspekt ved å isolere bort varme overflater hvor det kan være hudkontakt.

Produkter

Vi leverte også termiske isolasjonsjakker som en fleksibel og inspeksjonsvennlig løsning på ventiler. Disse er målt opp on-site og produsert i egne lokaler.

Tidsforbruk

Denne jobben er utført effektivt av 2 mann på under 1 dag.

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.


Recent Comments