Isolering for Bergen Vann

Støyisolering
Scope

Støy isolering hos Bergen Vann

Prosjekt:

Bergen Vann- støy isolering

Klient:

Bergen Vann

Varighet:

2 dager

Disiplin:

Isolering

Volum:

2 mann på 2 dager

Arbeidsomfang

Støy fra vannrør har verdier opp til 90dBA og det er ønskelig å dempe dette så mye som mulig ved hjelp av isoleringen av rør og ventiler.

Løsning

Rørene ble isolert med 50mm mineralullskåler og mantlet med stålmantel. Ventiler og flenser ble isolert med isolasjonsjakker 50mm tykkelse.

Produkter

Termiske isolasjonsjakker som en fleksibel og inspeksjonsvennlig løsning på ventiler. Disse er målt opp on-site og produsert i egne lokaler.

Tidsforbruk

Denne jobben er utført av 2 mann på 2 dager.

Støymålinger er foretatt fra 3 forskjellige punkter i lokalet og målingene uisolert er:

  • Pkt.1 = 79dBA
  • Pkt. 2 = 83.9dBA
  • Pkt. 3 = 90dBA

Støymålinger utført etter isolasjon er montert er:

  • Pkt.1 = 72dBA
  • Pkt. 2 = 75dBA
  • Pkt. 3 = 76dBA

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.


Recent Comments