Gjøa- ISO kontrakt for Neptune Energy

Neptune Energy. foto: Jan Inge Haga
Scope

I desember 2018 signerte StS ISO Service kontrakt med Neptune Energy Norge AS for Drift- & Vedlikeholds-oppdrag på Gjøa plattformen

Prosjekt:

GJØA

Klient:

NEPTUNE ENERGY

Varighet:

2018-2021(2025)

Disiplin:

Isolering, Stillas, Overflatebehandling, Tilkomstteknikk, Habitat

Volum:

TBA

Gjøa er en flytende plattform for prosessering og transport av Olje og Gas. Gjøa har egen drift- og vedlikeholdsorganisasjon offshore.  De utfører daglig drift- og vedlikeholdsoppdrag selv, men trenger hjelp til av- og på-isolering, malingskampanjer, overflatebehandling, habitatbygging, samt stillasarbeid for Vedlikehold- og Inspeksjonsoppdrag samt Modifikasjoner.

Arbeidsomfang

On- og offshore Isolering, Stillas og Overflatebehandling (ISO) tjenester relatert til Gjøa plattformen og potensielt oppdrag for andre prosjekter selskapet har ansvar for.

Arbeidsomfanget omfatter spesialisert tilkomstteknikk, ISO relatert engineering/planlegging/utstyr og materialer, habitat for varmt arbeid, prefabrikkering, kjemisk rengjøring av overflater i tanker samt koordinering av ISO tjenester med andre leverandører.

StS har også oppdrag på NOVA prosjektet. Den ca 800 tonn tunge modulen vil i 2020 bli løftet om bord Gjøa Plattformen for å muliggjøre produksjon fra det nærliggende NOVA feltet, prosjektet ferdigstilles i 2021.

StS arbeidsomfang er klargjøring av området til innløft på Gjøa. Omfanget inkluderer generelle ISO-tjenester inkludert fjerning av isolasjon og Chartec (brannsikring) samt isolering og påføring av ny Chartec, rigging, habitat og TT.

01.01.2020 er det oppstart offshore for DUVA og P1 prosjektene offshore. Duva (tidligere Cara) og Gjøa P1 skal i produksjon rundt årsskiftet 2020/2021, og skal knyttes til Gjøa-plattformen.

Prosjektene skal totalt kunne levere 120 millioner fat oljeekvivalenter, fordelt på 32 millioner fat på Gjøa P1 og 88 millioner fat på Duva. Prosjektene skal kunne levere henholdsvis 30.000 fat per dag og 24.000 fat per dag på maksnivå.

 

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.


Tilbakemelding

Kontrakten ble tildelt i desember 2018, med oppstart tidlig i januar 2019. Tilbakemeldingene etter nylig avholdt «half year review» var meget gode. Både på faglig utførelse og kompetanse og de er svært fornøyd med våre leveranser.

Recent Comments