Tak over Tak løsning og Industristillas- Dokken

Dokken
Scope

StS leverer Industri stillas og Tak over Tak løsning.

Prosjekt:

Gassverksvingen (Jekteviken-Dokken)

Klient:

Bergen Kommune

Varighet:

2020-2022

Disiplin:

Stillasarbeid og Tak over Tak

Volum:

Arbeidsomfang

Bygningen skal bevares og alle tiltak skal skje med hensyn til karakteren i området. Bygget sitt opprinnelige preg skal tas vare på. Den bevarte gassverkbygningen fra tidlig 1900-tallet har høy verneverdi. Bygningen er et typisk eksempel på industriarkitektur fra århundreskiftet. Les mer her:https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00147/Kulturminnedokument_147115a.pdf

Oppdraget vårt går ut på å sikre bygget i forbindelse med restaurerings arbeidet.

Dette innebærer beregning og oppsett av industristillas og Tak over tak løsning. (Ca 25 meter langt).

‍Med tak-over-tak løsningen får man et tørt arbeidsmiljø på innsiden av stillaset, og man kan da jobbe uavhengig av vær og vind samtidig som man verner om matrialer mm. Bruk av denne Tak over Tak løsningen kan i mange tilfeller gi  økt effektivitet i prosjektet. Dette kan igjen bidra til høyere avkastning og økt byggekvalitet som følge av tørre forhold.

Kontakt

Telefon
+47 55 20 80 00

E-post
firmapost@stsgruppen.com

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.


Tilbakemelding/Resultat

Utfordrende logistikkforhold ved drift på lukket område. StS løste oppdraget ved bruk av personell som er faglært og som har mye erfaring i utføring av lignende oppdrag. Tilbakemelding fra kunde er meget positiv og det trekkes særlig frem at gjennomføringen ble utført på en sikker måte uten hendelser og skader.