StS easyFLEX brannkasse

StS easyFLEX brannkasse

StS easyFLEX Brannkasse er et system som er utformet for å beskytte rørledninger, ventiler, flenser, aktuatorer, kontroll linjer og bokser mot brann og / eller jetbrann.

Systemet har blitt testet for ekplosjonsovertrykk på 0,3 bar, bassengbrann med en varmebelastning på 200 kW / m² og jet brann med varmebelastning opp til 350 kW / m² (1350°C), samt forskjellige kombinsjonsklasser og brann scenarioer.

easyFLEX Brannkasse kan tilpasses til en rekke krav til brannbelastning, eksplosjonskraft, scenario varighet, kontinuerlige operasjonstemperaturer, masse-til-overflate forhold og vekt på objektet som skal beskyttes.

 

Viktige produktfordeler

 • Isolasjonstykkelse 11 mm - 21 mm som dekker alle typer brann scenario
 • Beholder brannegenskapene til -190°C
 • Beholder brannegenskapene over en periode på 15 år offshore
 • HMS: Ikke giftig og ubetydelig røykutvikling ved brann-eksponering
 • Svært motstandsdyktig mot vann
 • Utvides ikke
 • Prefabrikkert løsning → lave installasjonskostnader
 • Testet for ekplosjonsovertrykk opp til 0,3 bar
 • Testet og sertifisert i henhold til
  • OTI 95 634
  • Norsok R-004

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.


Recent Comments