Portrett – Johan Kristian Dahl

Johan Kristian Dahl

Hvem er du?

Jeg heter Johan Kristian Dahl og er 55 år. Arbeidet som Prosjektleder og fagansvarlig for Tilkomstteknikk de siste 15 årene. Startet i StS i 1993 som fagarbeider Stillas og siden sikringsleder. I 2007 startet jeg hos AGR/Oceaneering. Er nå akkurat tilbake i StS.

Hva jobber du med?

Mitt ansvarsområde er å ivareta sikkerheten for alle som jobber i høyden. Dette innebærer å tilrettelegge prosedyrer internt i bedriften på en forståelig og enkel måte slik at alle lett kan følge disse.

Videre handler det om å finne gode og sikre løsninger på nye prosjekter, utarbeide arbeidsplaner for de enkelte jobbene.

Min jobb er også å følge opp medarbeidere i de forskjellige prosjektene og bistå med gode og sikre løsninger.

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

Første prosjekt er å sette meg inn i bedriftens egne prosedyrer, opprette kontakt med sikringslederne og de som driver med TT. Bli kjent med alle som driver med TT i bedriften. Få en oversikt over de forskjellige prosjektene som pågår.

Hva drømmer du om?

Å få en god stamme av TT personell som kan dra lasset sammen med meg, Utvikle TT faget, få den beste gruppen med TT personell i verden.