Ny StS-kontrakt forbedrer framtidsutsiktene

Neptune Energy Norge AS har tildelt ISO-kontrakt til StS om leveranser innen isolering, overflate og stillas. Avtalen gjelder for 3 år, med Neptunes opsjon til to toårsforlengelser.

  • For StS er denne kontrakten viktig av to grunner. For det første sikrer den sysselsetting i mange år framover. For det andre bidrar kontrakten til at vi når et av våre strategiske mål om å styrke ordrereserven vår innen isolering og overflate i tillegg til stillas, sier administrerende direktør i StS, Ingrid Solheim.

–      Vi ser frem til å bli leverandør til Neptune Energy Norge og setter pris på den tilliten de viser oss ved denne kontraktstildelingen. Vi vil gjøre vårt ytterste for at Neptune skal lykkes i sine prosjekter, sier hun videre.

Neptune Energy Norge er operatør for Gjøa-feltet. Gjøa ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordøst for Troll. Feltet er bygd ut med fire havbunnsrammer og en satellittbrønn koblet til en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning. Gjøa-innretningen drives delvis med kraft fra land. Vega og Vega Sør er koblet til Gjøa for prosessering og videre eksport. Produksjonen startet i 2010.