Ny rammeavtale for tilkomstteknikk

StS har signert rammeavtale med BIR Ressurs AS for tilkomsteknikk- og sikringsleder tjenester!

Avtalen gjelder fra 16.02.2023 og løper til 15.02.2027. Arbeidsomfanget går i hovedsak ut på å rengjøre BIR sine to forbrenningsovner og klargjøre disse for videre arbeid. Dette vil si å fjerne løs aske og løse mur/fliser fra vegger og tak i forbrenningskammer før videre vedlikeholdsarbeid starter. Hensikten med arbeidet er å hindre fallende gjenstander for arbeidere som skal arbeide i ovnene.

Energianlegg

BIR Energianlegg Rådalen i Bergen

BIR gjennomfører vedlikehold av deres to forbrenningsovner en gang pr år.  Disse skjer vanligvis ved revisjonsstans på anlegget i mai og september for hver av de to forbrenningslinjene. Hver revisjonstans er på ca. 2-3 uker og mengden arbeid avhenger av linjenes tilstand og behov for vedlikehold.

Første revisjonsstans i 2023 er planlagt gjennomført fra 13 april. Når forbrenningsovnen er nedkjølt etter to døgn, vil StS mobilisere ett TT-lag som planlegger tilkomst og gjennomfører grov rengjøring før andre fag disipliner kommer til.

Dette er en viktig avtale for StS. Den er i vårt lokalmarked og passer veldig godt inn i vår strategi om å være en foretrukket leverandør til den lokale industrien. StS har i en årrekke utført oppdrag for BIR på deres energianlegg i Rådalen. Les vår siste referanse sak her:

Industiell tilkomstteknikk på Energianlegg

Vår kompetanse og mer enn 50 år lange erfaring har bidratt til at vi har den rette miksen av kompetanse og lokalt personell som kan løse utfordringer i de aller fleste miljøer.

StS kurssenter på Midttun i Bergen er et samlingssted for industriens fagmiljø, særlig innen tilkomstteknikk. Kurslederne våre forstår bransjen og miljøet og de veksler mellom å holde kurs og å være ute i oppdrag selv. Dette er en bra kombinasjon, da de hele tiden er oppdatert på de ulike utfordringer som er i ulike prosjekter.

Oppdraget er i utgangspunktet utfordrende i forhold til tilkomst, men samtidig kan dette gi våre tilkomstteknikkere muligheten til å bruke sin varierte erfaring til å optimalisere gjennomføringen med tanke på både sikkerhet og kostnader. En vinn-vinn-situasjon for oppdragsgiver og StS.

Vi ser frem til å finne de beste løsningene for de tilkomstutfordringene som oppdragene utgjør.

Recent Comments