Ny KS Leder – Portrett av Øystein Ytrenes

Øystein Ytrenes tiltrådte 1.mars i stillingen som KS-leder i StS.

Øystein kommer fra stillingen som KS-leder og prosjektingeniør i Hummervoll Industribelegg. Han har over 15 års erfaring fra ledende stillinger i olje -og gasssindustrien der han blant annet har jobbet i Aker Solutions, og vært avdelingsleder for vedlikeholdsplanlegging og inspeksjon i AGR.

Han har også hatt ulike lederroller i StS i en 6-årsperiode, blant annet som teknisk sjef, HR-leder og KS-rådgiver. Øystein er utdannet ingeniør innen produksjonsteknikk og har etterutdanning i organisasjon -og ledelsesfag fra NHH.

Vi ønsker velkommen tilbake til StS. I den forbindelse tok vi en liten prat med Øystein nå som han igjen er med på StS laget!

Øystein Ytrenes

Øystein Ytrenes

Hvem er du?

Jeg heter Øystein Ytrenes og er 51 år. Tidligere har jeg blant annet jobbet i Hummervoll Industribelegg, Aker Solutions og AGR. Og jeg har også vært i StS tidligere, fra 2007 til 2013.

Hva jobber du med?

Som KS-leder er jeg ansvarlig for vårt kvalitetssystem, og skal sørge for at det er oppdatert og fungerer hensiktsmessig. Kvalitetssystemet omfatter blant annet prosedyrer, stillingsbeskrivelser og system for avviksbehandling.

Formålet er å sikre at vi jobber effektivt og smart i alle ledd, slik at vi kan levere produkter og tjenester som er lønnsomme og som innfrir våre kunders forventninger.

 

 

Det jeg liker med jobben som KS-leder, er at jeg får muligheten til å bidra i alle deler av virksomheten. Kvalitetssystemet dekker alle deler av organisasjonen, og skal bidra til innovasjon og kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden.

Jeg er også opptatt av kompetanseutvikling, og skal bistå HR og vår kursavdeling i å kartlegge opplæringsbehov og lage kursopplegg for og med våre ansatte. Erfaringsoverføring, kunnskapsdeling og kontinuerlig læring vil være viktige virkemidler i arbeidet med å styrke og utvikle oss som organisasjon.

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

Jeg jobber ikke med et spesifikt prosjekt, men er involvert i en rekke ulike saker.

StS gruppen har en rekke sertifiseringer og godkjenninger som må opprettholdes, og vi har nettopp vært gjennom periodisk revisjon, hvor alle våre ISO-sertifikater ble satt under lupen av sertifiseringsorganet Kiwa. Revisjonen gikk fint, men det er alltid litt for- og etterarbeid forbundet med slike revisjoner.

Ellers er jeg også involvert i å fase inn nye enheter i kvalitetssystemet. Denne våren er Lambda-avdelingen og Fasadestillas nye enheter i StS-familien, og da må også deres prosedyrer og styringssystemer «fusjoneres inn» i StS gruppen.

Sammen med kursavdelingen og HR jobber jeg også med å kartlegge hvilke muligheter vi har for å gjennomføre opplæringstiltak, dette er blant annet knyttet opp mot korona-tiltak som myndighetene har iverksatt.

Hva drømmer du om?

Karrieremessig ønsker jeg å jobbe og utvikle meg videre innen de fagfeltene jeg har jobbet mest med de siste årene – kvalitetsstyring og kompetanseutvikling.

Kvalitet handler om detaljer og små justeringer i måten vi jobber på, men også om å se muligheter og ta strategiske valg.  Som KS-leder i StS ønsker jeg å bidra til små og større forbedringsprosjekter, som kan gjøre oss til en stadig bedre og mer konkurransedyktig ISO-aktør.

På fritiden drømmer jeg om luftige fjellturer i sommersol. Jeg har nettopp kjøpt meg nye fjellsko – de har jeg ambisjoner om å slite ut så raskt som overhodet mulig.  Det er alt for mange norsk fjell og vidder jeg ikke har besøkt, så det har jeg tenkt å gjøre noe med.

Og etter hvert som korona-tiltakene løses opp, har jeg også ambisjoner om å bruke mer tid på kultur- og idrettsarrangementer – gleder meg veldig til å gå på konserter og fotballkamper igjen, når det blir tillatt.

Recent Comments