Ny hektisk høst for CCB

sts ccbAktiviteten ved Coast Center Base (CCB) på Ågotnes har vært høy i lange perioder, og også denne høsten vil offshoresenteret være arbeidsplassen for et stort antall StS-ansatte.

Som i fjor og i vinter har riggoperatøren Songa Offshore ASA valgt CCB som samarbeidspartner for omfattende ombyggings- og vedlikeholdsarbeider på selskapets rigger. StS gruppen utfører stillasbygging, rigging og transporttjenester i forbindelse med storprosjektene, ved siden av at bedriften leverer koordinatorer og disiplinledere.

I  høst er det Ocean  Ranger-plattformen «Songa Delta» og H3-plattformen «Songa Trym» som ligger ved Coast Center Base for oppgraderinger, vedlikehold og kontrakts- tilpassinger for nye oppdrag.

«Songa Delta» kom først til Ågotnes, og blir trolig først ferdig, mens arbeidene på «Songa Trym» per august er planlagt å vare til november.

Arbeidene foregår døgnet rundt, og nærmere 300 StS-ansatte er i skrivende stund knyttet til oppdragene på Songa-plattformene.

Gigantstillaser under «Songa Delta»

«Songa Delta», som etter CCB-oppholdet  er leid ut til  langsiktige  boreoppdrag for Statoil, skal gjennomgå meget store ombyggingsarbeider:

Vi har vel 200 mann totalt på skift her, sier plassleder Gaston Saavedra.

Dette er i første rekke tilkomstteknikere og ikke minst stillasbyggere, som nå har bygget stillaser under hele plattformen. Men også riggere, kaipersonell og logistikk- ansvarlige fra StS har fått oppgaver på CCB i forbindelsen med «Delta»-kontakten.

Hvor lenge vil dette prosjektet pågå?

Det vet jeg ikke, men arbeidene blir neppe ferdige før i oktober. Tross alt skal det monteres en ny boligmodul i tillegg til den eksisterende, noe som innebærer at selve bærekonstruksjonen må forsterkes. Det er også påvist behov for utbedring av korrosjonsskader ved eksosrøret, og det skal monteres nye blistertanker. Så det er mange og store jobber som skal utføres på «Songa Delta», oppsummerer Gaston Saavedra.

 SpS-klassifisering og nyrenovert boligseksjon

I likhet med «Delta» er «Songa Trym» chartret av Statoil på langsiktige borekontrakter. Arbeidene på «Songa Trym» innebærer i tillegg en SPS-klassifisering, plattformenes «EU-kontroll». Dette i motsetning til «Delta», som ble SPS-klassifisert under CCB-oppholdet tidligere i år.

StS har supplert noe færre medarbeidere på «Songa Trym», men også plassleder Arne Ludvigsen kan rapportere om omfattende arbeider som trolig vil ta vel tre måneder totalt.

I første rekke bistår StS nå med tilkomst- teknikk og stillasbygging i forbindelse med at fire nye blistertanker skal monteres på «Songa Trym». Dessuten skal hele bolig- kvarteret totalrenoveres, noe som innebærer at de delene av plattformens underside som ligger rett under boligseksjonen forsynes med hengende stillaser. Dermed blir alle rør og koblingspunkter lett tilgjengelige.

Også en håndfull klatrere har vært i sving på «Songa Trym», og Ludvigsen sier at det vil bli behov for flere fagfolk fra denne disiplinen når inspeksjonsarbeidene starter for alvor.

Kort sagt er det økende aktivitet på «Songa Trym» nå, og det forventes opptrapping for StS-personell på begge skift, oppsummerer plassleder Arne Ludvigsen.

 Mangeårig samarbeidspartner

Coast Center Base (CCB) på Ågotnes i Fjell kommune har siden 1973 bygget opp et omfattende anlegg som yter offshore- rettede service- og forsyningstjenester, samt teknisk vedlikehold for skip og rigger. CCB, som ligger vel en halvtimes kjøring fra Bergen sentrum, er det stør- ste subseamiljøet i Nordsjø-bassenget og hovedbase for forsyningsaktiviteter til Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn. Coast Center Base har tradisjonelt vært en viktig samarbeidspartner for StS.

Recent Comments