Ny generasjon habitater presentert

StS gruppens nye habitat-system tiltrakk seg mye oppmerksomhet på ONS

Tredje generasjon av StS gruppens Flexi-habitater er nå ferdig utviklet. De nye systemene ble presentert på ONS-messen i Stavanger i slutten av august.

Det som i første rekke skiller det nye systemet fra eksisterende løsninger er at vi nå tilbyr muligheten til å kjøre inntil fire Flexi-habitater samtidig, med full kontroll på langt flere tennkilder.

Dette skjer uten at sikkerheten svekkes, faktisk er sikkerheten på tredje generasjon Flexi forbedret, ettersom gassdetektor- arrangementene kommuniserer mot samme sentrale styringsenhet, sier prosjektleder Einar Gjerde.

Reduserer risikoeksponering

Brenntid er den tiden det foregår sveising eller annet varmt arbeid på en installasjon.

Dersom det kan utføres arbeid i flere habitater samtidig, vil den samlede tiden installasjonen har varmt arbeid reduseres.

Dette vil med det nye systemet være mulig på grunn av at det kan jobbes i flere habitater, som kommuniserer med en felles kontrollenhet.

Systemet vil bidra til å redusere installasjonens brenntid, forutsatt at man definerer flere parallelle tennkilder kontrollert av en nedstengingssentral som én tennkilde, forklarer prosjektlederen.

Tilpasset økte vedlikeholdskrav

Med denne siste generasjonen habitater posisjonerer StS  gruppen seg i tet  som tjenestetilbyder for vedlikehold og ombygginger ved produksjonsanlegg. For etter hvert som offshoreanleggene i for eksempel Nordsjøen blir eldre, vil både omfattende vedlikeholdsarbeid, oppgraderinger og ombygginger skje hyppigere. Da gjelder det å jobbe effektivt.

Dette oppnår vi med tredje generasjon Flexi-habitat, konkluderer Einar Gjerde.

Recent Comments