Nøkkelpersonell under årets logistikkoperasjon

Et 50-talls stillasarbeidere i StS spilte en nøkkelrolle under Transocean Leaders korte men intense vedlikeholdsoppdrag på CCB på Agotnes i september – oktober.

Den halvt nedsenkbare riggen Transocean Leader var en snartur innom Coast Center Base for klassing i forbindelse med 20-års­ dagen. Knappe fire uker hadde sandblåsere, malere, rørleggere, dykkere, sveisere, stillasmontører og andre håndverkere til å klargjøre riggen til ny innsats på feltet.

Årets logistikkoperasjon, og en svenneprøve for samtlige involverte leverandører. Slik oppsummerer prosjekteier og operasjonssjef Ronny Haufe ved CCB riggoppholdet som var et av de mest intense og komplekse som noen gang er ut ført ved basen.

Jevt over var mer enn 500 mann involvert per døgn. Til sammen ble det utført over 100.000 arbeidstimer.

StS hovedleverandør

StS var hovedleverandør av stillas-, rigge – og tilkomst tjenester i forbindelse med oppdraget.

Av hensyn til koordinering og få kommandolinjer foretrekker CCB å forholde seg til færrest mulig underleverandører.

«Våre menn spilte en nøkkelrolle. All stillasjobbing er veldig intensiv. Straks riggen legger til kai forventer alle underleverandørene å få slippe til, men først må de jo ha noe å stå på, konstaterer driftsleder Ove Svalland i StS. Det ble ikke mye hviletid  på  stillasmontørene våre disse  ukene.  Den 50 mann sterke staben gikk 12- timers  skift for å få stillasene på plass slik  at  øvrige underleverandører kunne komme i gang med sine oppdrag. Uten de ansatte sin stå ­på-vilje og fleksibilitet hadde dette ikke vært gjennomførbart, skryter Svalland av medarbeiderne sine.»

Tempoet får likevel ikke gå utover sikkerheten. Målet er å gjennomføre skadefritt, selv om mange personer er involvert. For StS var dette et typisk ad-hoc oppdrag. Kort varighet og mange timer. Totalt regner selskapet med å kunne fakturere godt over 25.000 timer på denne måneden. Vanligvis har selskapet to- tre slike oppdrag i løpet av året.

Oppdraget var en kraftinnsats for StS. Det at riggen kom inn mer enn en uke forsinket i forhold til planen ble en ekstra utfordring. Personell­forskyvningen gjorde at kabalen ble ekstra vanskelig å få til å gå opp, sier driftslederen.»

Korte tidsvindu i riggbransjen er en kjempeutfordring, med tilsvarende store krav til fleksibiliteten hos leverandørene, sier operasjonssjef Ronny Haufe.

Ros til StS

«De korte tidsvinduene i riggbransjen er en kjempeutfordring, men tilsvarende store krav til fleksibiliteten til leverandørene. StS var en av de største underleverandørene i denne omgangen. Selskapet fikk oppdraget på grunnlag av god fagkunnskap og stor fleksibilitet utvist gjennom mange år. Dette kan de. Slike egenskaper er årsaken til at de har vært samarbeidspartner til CCB over lang tid, fortsetter Ronny Haufe.»

Prosjektledelsen ved CCB har mange ganger vært imponert over hvordan StS har klart å få ting til. De har en innstilling , miljø og evne for å få ting gjort. Gode prosjektledere som Svein Fromreide har stor inn­virkning og viser stor evne til å få oppdragene utført på en effektiv måte, sier Haufe.

Boretårnet

StS hadde i tillegg ansvar for overflatebehandlingen av boretårnet. De øverste 38 meterene av tårnet ble kuttet av, satt ned på kaien, sandblåst og malt før det ble montert tilbake på plass. På dette området hadde StS 15 mann i aksjon.

Klassing av Transocean Leder ved CCB betyr mer enn 100.000 nedlagte arbeidstimer i løpet av fire uker. StS var en av hovedleverandørene.