Bli Trainee-ingeniør i StS gruppen!

Trainee-ingeniør

Om stillingene

Vi tilbyr et 1-årig trainee-program som gir en bratt læringskurve og en unik kompetanse innen ett eller flere av våre fagområder: isolering, overflatebehandling og stillas/tilkomstteknikk.

Programmet består av intern teoriopplæring, variert on-the-job training og kurs/sertifiseringer.

Vi søker unge/nyutdannede ingeniører som

 • Har fullført høyskoleutdanning i ingeniørfag (Master/Bachelor) eller teknisk fagskole
 • Ønsker å jobbe i et fagmiljø med praktiske og varierte utfordringer
 • Er lærevillige og motiverte for kompetansehevende egeninnsats
 • Er fleksible mht. arbeidssted og –tid (Reiser, prosjektarbeid, skiftordninger må påregnes)
 • Vil bidra til StS gruppens utvikling innen engineering, digitalisering, innovasjon og bærekraft
 • Er villige til å gjennomføre FROSIO*-sertifisering og andre kurs&sertifiseringer

* FROSIO: Sertifiseringsordning for overflate- og isoleringsinspektører

Vi kan tilby

 • On-the-job training ved prosjektlokasjoner onshore og offshore
 • Faglig oppfølging og erfaringsoverføring fra våre ingeniører og fagarbeidere
 • Deltakelse i varierte og spennende prosjekter innen nybygg, modifikasjon og vedlikehold
 • Mulighet til å bidra til det grønne skiftet i energibransjen
 • Gode karrieremuligheter i StS etter endt trainee-periode
 • Arbeidssted Bergen
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdstilbud.

Aktuelle emner i trainee-programmet

 • Isoleringsteori – varme- og kuldeisolering av rør og tanker, akustisk isolering
 • Korrosjonsbeskyttelse – overflatebehandling av offshore-installasjoner
 • Tilkomstteknikk – arbeid i høyden
 • Kvalitet, HMS og Risikoanalyser
 • Design, tegning og beregning – f.eks. stillasoptimalisering
 • Arbeids- og prosjektledelse
 • Planlegging og inspeksjon
 • Utstyr og teknologi – drone

Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker!

For å søke på stillingen må søknad og CV registreres via våre karriere sider. Oppgi minimum 2 referanser.

Søknadsfrist er snarest, søkere behandles fortløpende. Kontaktperson for stillingene: Øystein Ytrenes mobil: +47 95 16 55 71

Søknadsfrist: 30 april 2023

Send søknad til: oystein.ytrenes@stsgruppen.com

Kontor

Postadresse
Postboks 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Besøksadresse
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Kontakt oss

Skriv inn telefonnummer eller e-post, så kommer vi tilbake til deg.