Kværner-pris til StS-medarbeider: HSSE Keystone Awards 2012

Kværner-pris til StS-medarbeider

I forbindelse med et Kværner-arrangement tidligere i år ble stillasbygger Christer Graneklev tildelt Kværners nyinnstiftete HMS-pris, «HSSE Keystone Awards 2012».

Kværner-prisen er en påskjønnelse til personell og enheter hos Kværner eller hos bedriftens samarbeidspartnere som har gjort en ekstra innsats for HMS-arbeidet.

Målet med «HSSE Keystone Awards» er ifølge Kværner å øke interessen for å dele og ikke minste lære av god HMS-innsats og gode HMS-initiativ.

I sin innledning til prisutdelingen sa HMS-direktør i Kværner, Einar Gjestrum, at man ofte hører mye om ting som går galt i bransjen. Gjestrum mente at det er bra at de negative tingene kommer frem, men understreket også den positive verdien ved å ha en åpen og ærlig bedriftskultur – også når det forekommer uønskede hendelser eller ulykker i virksomheten.

– Den første prisen går til en stillasbygger, faktisk fra en av våre underleverandører. I forbindelse med arbeid hos oss valgte han å utsette seg selv for en hel del oppmerksomhet ved at han rapporterte om en uønsket hendelse han selv forårsaket – og som bare han selv la merke til. Med dette opptrådte Christer Graneklev helt og fullt i henhold til Kværners verdier, sa HMS-direktør Einar Gjestrum.

Stillasmontøren fra StS fikk dermed prisen for å ha korrekt rapportert om noe kun han selv var oppmerksom på. Det er ikke alltid slike saker blir rapportert videre, men det valgte altså Graneklev å gjøre, noe Kværner åpenbart satte pris på.

Recent Comments