Jarle Vindenes-portrett

Hvem er du? Jeg heter Jarle Vindenes er 43 og arbeider som trucksjåfør/lagerarbeider. Utdannelsen min er videregående skole, i tillegg til sveising og kranfører kurs. Jeg har vært litt forskjellige plasser, men har om lag 5 års ansiennitet. Nå har jeg vært i Haugesund på Aibel i 1,5 år, før dette var jeg 1 år […]

Les mer

Gisle Selbak ny prosjektleder i StS

StS har etablert kontor i Haugesund og Gisle vil være sentral i arbeidet med å styrke vår lokale tilstedeværelse i Haugesund regionen og i å styrke StS på Overflatedisiplinen. Gisle begynte i StS første gang i 2003, startet i 2007 som formann og 2008 som linjeleder offshore. Deretter arbeidet han som inspektør på ulike prosjekter og satt sammen […]

Les mer

Ingrid Solheim- portrett

    Ingrid Solheim – portrett Hvem er du? Ingrid Solheim,  42 år,  jobber som administrerende direktør i StS. Jeg er gift med Vidar, sammen har vi tre sønner, en katt og to gullfisker. Utdanningen min er innen ledelsesfag fra hhv. BI, NHH og Universitetet i Bergen. Jeg har hatt flere ulike stillinger i selskapet, og […]

Les mer

Arild Tveit – portrett

Hvem er du? «Arild Tveit, 33 år, salgsingeniør og prosjektleder på Habitat. Begynte i StS som rigger på Stord i 2008, gikk over til Habitat avdelingen i 2010 hvor jeg jobbet i overkant av  fire år som montør på forskjellige installasjoner . Begynte på kontoret i 2014 som key account manager for Habitat avdelingen og […]

Les mer