Jarle Vindenes-portrett

Hvem er du?

Jeg heter Jarle Vindenes er 43 og arbeider som trucksjåfør/lagerarbeider. Utdannelsen min er videregående skole, i tillegg til sveising og kranfører kurs. Jeg har vært litt forskjellige plasser, men har om lag 5 års ansiennitet.

Nå har jeg vært i Haugesund på Aibel i 1,5 år, før dette var jeg 1 år på Aukra (transport /truck), over 1 år på Stord og på CCB Ågotnes (transport og flaggmann). I tillegg til ½ år på logistikk kurs.

Før jeg begynte å jobbe innenfor stillas arbeidet jeg 11 år innenfor oppdrett, hvor jeg har lastet og losset fisk. Her kjørte jeg traverskran og tårnkran. Jeg har også jobbet 2 år innenfor forskalingsyrket.

Jeg har en del kompetanse på forskjellige områder innenfor lager, logistikk, koordinering og truck.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med stillas. Sørger for å holde et ryddig lager samtidig som å holde de andre ansatte i arbeid. Jeg har fokus på å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte i forhold til alt som har med stillas og utstyr og gjøre. Jeg syns det er spennende med nye utfordringer og at arbeidsdagen er variert. Ingen dager er like her i Haugesund.

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

For tiden jobber jeg på Dvalin prosjektet. Det går veldig greit. Jobbene blir gjort på en hensiktsmessig måte. Jeg har høyt fokus på HMS.

Hva drømmer du om?

Jeg drømmer om å bli transport og logistikk sjef.

En personlig drøm: Stillasgründer.

Så lenge jeg er frisk og i jobb er jeg fornøyd!