Intervju med Rolf Inde- senior rollemodell i StS gruppen!

I forbindelse med StS sitt 50 års jubileum i år tok vi en prat med «the grand old man»  Rolf Inde. Ikke grand old man på grunn av alderen, men på grunn av erfaring og ansiennitet i StS gruppen!

Se og hør hele intervjuet her:

Rolf Inde Intervju from StS gruppen AS on Vimeo.

Ivar

Kan du fortelle litt om deg selv? Hva jobber du med og når og på hvilket prosjekt begynte du i StS?

Rolf Inde

Begynte i StS gruppen i februar 1980 på Nykirken, midt i byen, skulle pusse opp Nykirken. Var mye der også ble det CCB. Så ble det Nordsjøen da i mai måned.

Ivar Myhre

Nordsjøen i mai, hvor var det da?

Rolf Inde

Frigg

Ivar Myhre

Er det noen spesielle prosjekter, nå nevner du Frigg, så dette var jo i en tidlig fase da, er det noen spesielle prosjekter du vil trekke frem? Der du har erfaring og gode minner fra?

Rolf Inde

Det beste er jo Brage da, der jobbet vi i 16 år jeg og Morten Haugane. Så der koste vi oss godt! Beste stedet vi har vært.

Ivar Myhre

Brage, hvem er det som er operatør der?

Rolf Inde

Hydro den gangen så gikk det over til Statoil.

Ivar Myhre

Så det forstår jeg var en god tid! Noen spesielle forskjeller fra den gangen, nå trekker vi tiden tilbake til Frigg og den gangen da du startet opp. Er det noen spesielle forskjeller fra den tid til i dag som du vil trekke frem?

Rolf Inde

Det jo både i firmaet og ute også ikke minst på plattformene. Den gangen bodde jo vi både to og fire på rommet der. Og fellesdusj, du måtte gå nedover i korridorene for å dusje om morgningen. Meg og «Leremen» (Ingar Lereim) husker jeg, bodde i etasjeseng og vi stod opp en mann om gangen. Men nå er det enkelt, alt er så lett. Alle sover alene og alle har det godt.

Ivar Myhre

Hvor jobber du i dag?

Rolf Inde

Gjøa! Beste plattformen i Nordsjøen!

Ivar Myhre

For de som ikke kjenner til Gjøa, hvem er operatør og hvor ligger den, hvor reiser du fra?

Rolf Inde

Det er Neptune Energy. Reiser ut ifra Florø, ett kvarter med helikopter ut der. Fantastisk hyggelige folk der ute og et veldig godt miljø!

Ivar Myhre

Hva kan være årsaken til et så godt arbeidsmiljø?

Rolf Inde

På stillas er det selvfølgelig på grunn der ute er jo alle født på 50 og 60 tallet så vi har jo gått sammen i over 30 år hele gjengen! Vi kjenner hverandre så godt, alt går automatikk i.

Ivar Myhre

Du viser til et svært godt arbeidsmiljø på Gjøa, Rolf, og du viser også til en kjerne der, altså det er kolleger som har jobbet her lenge og som er godt integrert. Men er det noe spesielt du vil fremheve som gjør at arbeidsmiljøet er så godt, hvis du ser på bedriften historisk og hvordan den har utviklet seg?

Rolf Inde

Når det gjelder Gjøa, tar den spesifikt, så er jo på grunn av den gode gjengen i StS pluss at de- Neptune og Rosenberg guttene er jo fantastisk hyggelig. Plattformen i seg selv er veldig ok å jobbe på, med gode fasiliteter. Hvis du tenker sånn tilbake i tid så er det jo Oddèn, Odd Strand, som har vært limet som har gått igjen i alle år. Han har vært virkelig Squire og fair opp gjennom alle tider. Behandlet folk med respekt og det har jo alt å si. Vi snakker mye om Odd når vi er på jobb. Husker den gangen og husker du det.. Han har betydd mye for mange.

Ivar Myhre

Arbeid i høyden, når det gjelder fallsikring så er det absolutt krav og regler for dette i dag og det er godt innarbeidet i kulturen. Men hvis du ser deg tilbake, hvordan var det med fallsikring før i tiden?

Rolf Inde

Nei det eksisterte ikke det!

Ivar Myhre

men hvordan ivaretok dere og dette med kameratskap og hvordan passet dere på hverandre?

Rolf Inde

Vi gjorde det vi måtte gjøre, alle gjorde det samme. Du lærte av de som var før deg som hadde holdt på med dette. På samme måte som vi lærer det vi kan nå til andre. Det var sånn det skulle være, sånn alle gjorde det.

Ivar Myhre

Tilbake i 2003 Rolf, da sikret jo StS gruppen seg en svært god kontrakt sammen med Aibel og Aker Offshore Partner på 11 installasjoner offshore. Denne kontrakten hadde jo vi frem til 2010. Da mistet vi dessverre den kontrakten og dette fikk jo store konsekvenser for mange av våre ansatte. Men allikevel, på tross av dette, konkurrentene våre hungret etter folk, de ringte hjem og ville ha de over. Likevel så ble de værende. De tok en permitterings periode. Dette er jo noe som det går gjetord om fortsatt i dag. Hva tror du er årsaken til at de valgte å bli værende, bli permittert i stedet for å fortsette offshore rotasjonen sin hos konkurrentene?

Rolf Inde

Nei, det er veldig enkelt svar på det og det er det at folk har hatt det godt i alle år, nå snakker jeg for den gamle garden, jeg kan ikke noe om noen andre, og har trives i alle år. Oddèn, Odd Strand, har vært en kjempekar i alle år og vi synes vi skulle være der fortsatt og se hvordan tingene gikk. Og tingene gikk jo seg helt greit til etter hvert. Og nå har vi det greit igjen. Så vi trives veldig godt her, nå snakker jeg for oss da på Gjøa. Det er vel grunnen til at vi har blitt værende så lenge for vi har hatt det så godt i alle år og vi kan ikke bare ved litt en liten ned dump periode, så kan vi ikke bare forsvinne og hoppe av hesten. Det går ikke det!

Ivar Myhre

Du har over 42 år i bedriften og har da en svært lang karriere i StS gruppen! Litt om personen Rolf Inde, hvem er du når du ikke jobber offshore og er på Gjøa?

Rolf Inde

Ja det var det! Jeg går å trener stort sett hver dag og en tur på fjellet stort sett hver eneste dag og ski, fiske ørret osv. Det blir mindre og mindre festing med årene, men det var mye av det før i tiden. Det er vel naturlig.

Ivar Myhre

Om 7 år, hvor er Rolf Inde da?

Rolf Inde

Tviler på at han er her da..men hahahahha da er jo gamle faren 67 år! Men per i dag så har jeg liksom 65 år, men jeg ser ikke vekk fra at er man en grei plass og har det ok så kan jeg gå til 67 år også. Så enten så er jeg her eller så koser jeg meg med fritid og det jeg liker å gjøre på.

Ivar Myhre

Har du noen spesielle drømmer?

Rolf Inde

Nei, jeg har gjort det meste og vel så det opp gjennom årene så jeg vil bare kose meg jeg. Det er det som er viktig for meg, kose meg resten av karrieren, det er det viktigste for meg- å ha det kjekt!

Ivar Myhre

Takk for praten Rolf!

Rolf Inde

Bare hyggelig)