Ingrid Solheim tilbake som StS direktør

Ingrid erstatter Merethe Knappskog som har valgt å trekke seg fra stillingen 31. mars 2017.

Styret i StS gruppen har konstituert Ingrid Solheim som administrerende direktør. Solheim var StS gruppens direktør fra 2013 inntil hun gikk over i rollen som styreleder ved årsskiftet 2015/16. Med denne bakgrunnen har hun inngående kjennskap til selskapet og dets kunder og er et naturlig valg for styret når ny leder skal på plass.