Ingrid Solheim- portrett

 

 

Ingrid Solheim – portrett

Hvem er du?

Ingrid Solheim,  42 år,  jobber som administrerende direktør i StS.

Jeg er gift med Vidar, sammen har vi tre sønner, en katt og to gullfisker. Utdanningen min er innen ledelsesfag fra hhv. BI, NHH og Universitetet i Bergen.

Jeg har hatt flere ulike stillinger i selskapet, og har jobbet både i prosjekt, administrasjon og ledelse. Jeg var personalsjef i 10 år mens selskapet var i en vekstfase. Deretter var jeg administrerende direktør i 2 år mens selskapet var i en krevende omstillingsfase før jeg gikk videre til å bli styreleder. Nå har jeg vært administrerende igjen siden våren 2017 og jeg har en langsiktig plan for det.

Jeg har flere ulike tillitsverv i arbeidsgiverorganisasjoner. Blant annet er jeg styreleder i Korrosjonsentreprenørenes forening, styremedlem i Korrosjon, Isolasjon og Stillasentreprenørenes forening (KIS), styreleder i Norsk Industri Vestlandet, i representantskapet til Norsk Industri og er delegat til generalforsamlingen i NHO. I tillegg er jeg i valgkomiteen til FROSIO og i KIS sitt arbeidsutvalg for et ansvarlig arbeidsliv. Jeg er opptatt av at vi skal ha et seriøst og ansvarlig arbeidsliv i Norge og synes det er viktig at StS som en stor arbeidsgiver engasjerer seg i dette arbeidet.

Hva jobber du med?

Det er var et stort spørsmål. Når man er toppleder i en virksomhet som er så stor som vår, får man jobbe med litt av alt. Det meste med jobben min er spennende. Av og til må man ta vanskelige, men nødvendige avgjørelser. Det kan være krevende, men det er likevel spennende.

Det viktigste for meg å skape resultater. Slik kan vi trygge arbeidsplasser og skape merverdier for eierne våre. Mye av tiden går med til analyser av marked, kunder, kontrakts-strategier og økonomi.

Jeg liker best å besøke prosjektene våre der jeg møter medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

Akkurat nå jobber vi med strategi der vi skal sette en del strategiske mål og en endelig plan som jeg skal legge frem for styret vårt for godkjenning. Utfordringen der har vært å avklare om vi skal være en ISO-leverandør i fremtiden. Vi har nå besluttet at vi skal være en ISO-virksomhet med tilkomstteknikk og habitat-løsninger som spesialfelt. Det betyr at vi skal styrke ordrereserven vår innen Isolering og Overflate, samtidig som vi skal utvikle tjenestene våre innen Tilkomstteknikk og Habitat.

Vi har også besluttet at vi skal utforske markeder utenfor olje -og gass. Slik skal vi være mer robust dersom det kommer nye markedsmessige svingninger. Vi ser at flere av kundene våre gjør de samme vurderingene.

Hva drømmer du om?

Personlig er jeg en veldig familienær person og drømmer om det beste for barna mine. Jeg har også en lang bucket-liste med ting jeg drømmer om å rekke. Den inneholder mange tema, blant annet skal jeg lære meg å stå på snow-board. Det har ikke vært veldig vellykket så langt. Karrieremessig er jeg der jeg drømmer om å være, men jeg har mål for hva jeg skal oppnå mens jeg er her.