Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidernes- og arbeidsgivernes organisasjoner.

En tariffavtale på bedriften gir rett til bedre betingelser. Blant annet til å få betalt på helligdager, rett til mer ferie og feriepenger, mer overtidsbetaling og bedre pensjonsordning. Med tariffavtale har man også rett til å inngå avtaler med ledelsen på bedriften om ting som er spesielle der.

Tariffavtale

 

Her har vi tariffmerket!

Tariffmerket

Skal vi skape jobber, er samarbeidet som skjer på bedriftene hver dag noe av det aller viktigste vi har. Evnen til finne gode lokale løsninger er viktig for å få til omstilling som gjør at vi skaper verdier og arbeidsplasser.

Vi i StS mener at samarbeidet mellom tillitsvalgte og bedriftens ledelse er positivt for bedriften. Samarbeidet fører til at vi håndterer konflikter på en god måte, gir bedre lønnsomhet og bidrar til å skape og bevare arbeidsplasser.

Les mer om tariffavtaler på fellesforbundets sider her: https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/hva-er-en-tariffavtale/

Recent Comments