sts habitat malaysia

Habitat til tigerøkonomien i Malaysia

Under et halvt år etter at StS gruppen ble etablert på det malayiske markedet er 14 Flexi Overtrykksystemer i full drift i landets petroleumssektor.

StS går inn i dette markedet med langsiktige mål, men foreløpig foretrekker prosjektleder Einar Gjerde å holde kortene tett til brystet. Detaljinformasjon om satsingen og kundegrunnlaget må dermed vente til StS er vel etablert i det sørøstasiatiske landet.

Vi har noe «på lur» i utviklingen. Men det som er helt sikkert er at vårt habitat-system er godt mottatt av de lokale operatørene. Tidligere har malayiske oljeselskaper vært nødt til å stenge ned hele anlegg for å foreta reparasjoner og vedlikehold, nå sparer kundene betydelige beløp ved å bruke et nedstengingssystem, fastslår han.

Blant de nye StS-kundene er det statlige, internasjonalt orienterte gigantselskapet Petronas, som har ledet an i utviklingen av olje- og gassindustrien i Malaysia siden midten av 70-tallet.

Trener lokale mannskaper

StS produserer utstyret i Norge, mens opplæringen på land har Einar Gjerde tatt seg av. StS gruppen har også etablert seg lokalt i olje-  byen Kemaman, øst på Den malaysiske halvøyen, vel 400 kilometer nord for Singapore. Der er Sverre Weibell stedlig representant. Han   er med offshore når oppdragene skal gjøres, og sørger for at systemet brukes korrekt og at riktige prosedyrer følges til punkt og prikke.

Sverre Weibell er nå ferdig med sin første tur offshore:

Det blir nok noen gode kaffebar-historier av dette, tenker jeg,   sier Einar Gjerde. ”Det er dagligdags å se ned på hai og svære havslanger!”

Springbrett videre?

Habitat-systemet brukes både on- og offshore, og Einar Gjerde legger ikke skjul på at markedet er stort i denne folkerike og olje- tunge regionen. En vellykket etablering i Malaysia kan også være et springbrett til oljeproduserende naboland som Brunei og Indonesia. Men hvor store ekspansjonsmulighetene faktisk kan være er det naturligvis umulig å si mye om et knapt halvår etter etableringen:

I første omgang konsentrerer vi oss om Malaysia. At vi  har  funnet en lokal samarbeidspartner med nesten  like  lang  erfaring  som StS gruppen er en god start, understreker prosjektleder Einar Gjerde.

Fakta om Malaysia

  • Føderasjonen Malaysia er et konstitusjonel monarki med beliggenhet delvis på den malaysiske halvøyen og delvis på Borneo. Landet, som ble selvstendig fra britisk herredømme i 1957, har vel 25 millioner innbyggere, og er med sine 329.847 km2 flatemessig på størrelse med Norge.
  • Etter mange år med ett dominerende parti er Malaysia inne i en demokratiserignsprosess, og både næringsliv, kommunikasjon og helsevesen er bra utbygget.
  • Malaysia er regnet blant de asiatiske «tigerøkonomiene». Etter Kina og Indonesia er Malaysia den tredje største oljeprodusenten i Asia.

Recent Comments