essotank

Gode tanker i Skålevik

En klinket ståltank som inneholder noen tusen tonn bensin må vedlikeholdes nøye. Tidligere var blymønje løsningen, men som kjent ble dette, av åpenbare helse­ og miljøgrunner, forbudt for en god stund siden.

StS gruppen fikk derfor en tøff utfordring når ExxonMobil ønsket å renovere bensintanken ved tankanlegget i Skålevik.

I mange tiår har stadig nye lag blyoksyd holdt korrosjonen i sjakk, men i sommer skulle de utallige strøkene med giftig maling fjernes fra den 4000 kubikkmeter store tanken.

ExxonMobils tankanlegg i Skålevik består av et dusin tanker og er et hovedsenter for lagring og distribusjon av drivstoff og smøreoljer til skipsfart, bensinstasjoner og landkunder i hele Vest-Norge. Det er dermed ikke bare-bare å begrense bensinlagringskapasiteten på et slikt tankanlegg i flere måneder.

Men når resultatet blir godt, er også oppdragsgiver fornøyd.

Ingen lett jobb

 Tanken ligger med ryggen mot et høyt stup, med panoramautsikt over den sørlige inn- seilingen til Bergen. Her tar vinden godt, og jobben krevde full tildekking av hele den enorme tanken etter at den var tømt.

Vi satte opp stillas og trakk et tak over tanken, men det svært dårlige været i sommer og høst gjorde jobben vanskelig, sier avdelingsleder Jarl Hjønnevåg.

Samtidig er det viktig å ivareta sikkerheten på et anlegg der eksplosjonsfarlige væsker lastes om og lagres.

I tillegg var altså tanken malt med blymønje. Mønjen som fjernes er ren miljøgift som ikke må komme på avveie.

Etter at tanken var tildekket sikret vi derfor arbeidsstedet ytterligere med finmasket «fluenetting». Deretter ble den gamle malingen fjernet med en ultrahøytrykks- spyler som leverer 2000 bar.

Dette er både kraftig og farlig verktøy!

Ja, men slike spylere er perfekte for malingfjerning siden arbeidet blir helt støvfritt.

Vann og malingflak fikk så renne ned i betonggrøften som er bygget rundt tanken for å fange opp lekkasjer.

Vi hadde på forhånd tettet slukene slik at vi kunne samle opp og separere vann og maling. Alle mønjerestene ble deretter levert til et spesialavfallsmottak på Østlandet.

Arbeidet på utsiden av tanken ble fullført ved at metallet ble sandblåst til SA 2½-stan- dard før sinkgrunning og nye toppstrøk ble påført.

Inn i tanken

Også innsiden av tanken krevde arbeids- innsats. En ubehagelig, men helt nødvendig jobb.

Tørrluftapparater sørget for korrekt fuktig- het mens StS-folkene reparerte en skadet glassfibersåle og malte den nederste meteren av tanken med korrosjonshindrende maling, for å unngå skader fra kondens- vann. To StS-folk jobbet med dette, mens én person av sikkerhetshensyn holdt permanent vakt under arbeidet.

Totalt brukte vi vel fire måneder på oppdraget, og det var utearbeidet som tok lengst tid: Seks mann jobbet i uke etter uke med å rense og male den 1200 kvadratmeter store overflaten. Arbeidet hadde gått fortere om været hadde vært bedre, men dette hadde heldigvis oppdragsgiver stor forståelse for. Vi fikk jobbe uten press og kunne utføre oppdraget på en sikker og god måte. I etterkant har da også tilbake- meldingene fra ExxonMobil vært svært positive. Dette var en krevende jobb, men vel gjennomført av StS-folkene som arbeidet på tankanlegget i sommer og høst, slutter avdelingsleder Jarl Hjønnevåg.