Frosio prisen Overflate 2022 tildelt Ingrid Solheim

Vinner av FROSIO prisen Overflate 2022 ble utdelt under konferansen Overflatedagene 2022 av FROSIO Styreleder Trond Soltvedt

Vinner av FROSIO prisen Overflate 2022 ble utdelt under konferansen Overflatedagene 2022 av FROSIO Styreleder Trond Soltvedt med følgende begrunnelse:

Vinneren har i en årrekke vært opptatt av overflatefaget. Hun har promotert faget på flere ulike arenaer og har holdt innlegg på ulike konferanser om utfordringene med rekruttering innen overflatefaget.  Hun innehar flere ulike tillitsverv i arbeidsgiverorganisasjoner. Blant annet styreleder i Korrosjonsentreprenørenes forening, styremedlem i Korrosjon, Isolasjon og Stillasentreprenørenes forening (KIS), styreleder i Norsk Industri Vestlandet, er med i representantskapet til Norsk Industri og er delegat til generalforsamlingen i NHO. Hun er også med i KIS sitt arbeidsutvalg for et ansvarlig arbeidsliv.

Gjennom hennes ulike roller har hun alltid satt fokus på utfordringene Overflatefaget har, og hun er glødende opptatt betydningen av å ha et seriøst og ansvarlig arbeidsliv i Norge.

Hennes glødende engasjement for denne gruppen er blitt lagt merke til i bransjen og har bidratt i stor grad til et økt fokus på utfordringene faget har med rekruttering.

Frosio Surface Award 2022

Ingrid Solheim er Vinner av FROSIO prisen Overflate 2022

Om prisen

Statutter for FROSIO prisene:

  • FROSIO prisen er en fagpris innenfor overflate og isolering som deles ut som 2 priser, en innen overflate og en innen Isolering.
  • Deles ut årlig i forbindelse med konferansen OVERFLATE i Bergen av en komite som består av representanter fra styret i FROSIO, medlemsbedrift i FROSIO, KEF og Maling & lakk.
  • Prisen kan gå til eksempelvis enkeltpersoner, selskap, sertifiseringsorganer, avdelinger i offentlige instanser, skoler etc.
  • Kandidater kan nomineres av samtlige medlemmer i FROSIO innenfor en gitt frist.
  • Kandidater som foreslås skal ha utført en solid innsats som fremmer utviklingen innen fagene overflate og/eller isolering.
  • Den som foreslår kandidat/kandidater skal begrunne sitt forslag når kandidaten foreslås.

Prisen er en ærefull bransje-anerkjennelse vist ved en plakett, diplom og en pengepremie på kr 10.000,-

Administrerende direktør i StS, Ingrid Solheim, mottok prisen og sier hun er ydmyk og stolt av denne anerkjennelsen. Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet som hun mener er viktigere enn noen gang og utfordrer hele bransjen til å løfte i flokk for å sikre at vi har nasjonal kompetanse til å utføre ISO-prosjekter i Norge med norske entreprenører.

Pengesummen doneres til Bodø videregående skole som har landets eneste linje for industrimalerfaget og er øremerket industrimalerfaget.

Recent Comments