Forretningsutvikling mot nye markeder

Forretningsutvikling- nye markeder.

StS forretningsutvikling

StS skal være nr 1 utfordrer til konkurrerende ISO-leverandører i Norge innen olje -og gass. ISO er forkortelse for Isolering, Stillas og Overflate. I løpet av det siste året har StS sikret seg flere viktige ISO kontrakter og er på rett vei for å nå våre strategiske mål.

Det er også et langsiktig mål å sikre omsetning i markeder utenfor olje- og gass. StS har posisjonert seg i bygg- og anlegg med fasadestillas og har styrket seg med produkter som er relevant både innen olje -og gass, men også i andre markeder.

Bygg- og anlegg- Fasadestillas

StS gruppen solgte sin bygg -og anleggsvirksomhet Stillasservice til et selskap i samme konsern i 2013.  De senere årene har StS gruppen etablert målsetting om omsetning utenfor olje -og gass. Det ble derfor besluttet at StS og Stillasservice skulle fusjoneres. Mars 2020 er fusjonen endelig og vi er nå en virksomhet igjen. Dette er et viktig bidrag for at vi skal nå målet vårt om å få viktig omsetning innen bygg -og anlegg.

Vi ønsker Stillas Service velkommen tilbake til StS!

Historikk

StS gruppen solgte sin bygg -og anleggsvirksomhet ved årsskiftet i 2013 til OBO Eiendom AS. Bygg -og anleggsvirksomheten ble hetende Stillas Service. OBO Eiendom AS har samme eiere som vårt eget morsselskap OBO AS. Les mer om Stillasservice før fusjonen her: https://stillasservicebergen.no/

Utstyret

Vår store utstyrspark med industristillas har fått tilført 35.000 m2 med Layher Blitz aluminiumstillas.

Avdeling fasadestillas har blant annet Rammeavtale med Bergen Kommune for Stillastjenester. Dette innebærer leie, montering, demontering, flytting og ombygging av stillas samt kontroll og reparasjon. Avtalen gjelder fra 01.02.20 og i 2 år.

Les mer om våre Stillas og tilkomst løsninger her: Stillas – Total leverandør av tilkomstløsninger

Nylig utførte avdelingen arbeid på Nordnes sjøbad.

StS jubileumstårnet

I forbindelse med 110 års- jubileet og klargjøring til VM i dødsing, bygde StS et ekstra høyt stupetårn.  Les mer om saken her: https://stsgruppen.com/nordnes-sjobad-fyller-110-ar-sts-bygget-stupetarnet/

3 D modellering

StS har anskaffet et nytt digitalt verktøy- «Scaffplanner». Her brukes 3D modeller til å designe stillas eller lage 3D modeller der dette mangler. Programmet genererer tegninger, beregninger og animeringer. Vi bruker 3D scanning eller bruk av bilder for å lage 3D modeller. Dette verktøyet bidrar til bedre planlegging av behov for stillas i tillegg til bedre kvalitetssikring.

Les mer om Scaffplanner her: StS Fagdag- Offisiell åpning av nye fasiliteter

Produkter

For å styrke produktspekteret innen StS sine fagområder, kjøpte vi Bilfingers Lambda produkter; Jackets, PPS (Pipe Penetration Seal) og Boltcare. Les mer om saken her:

https://stsgruppen.com/sts-kjoper-bilfingers-lambda-virksomhet/

Lambda produserer brannjakker med brannkrav 350kW/20min+250kW/40min.

Boltcare jakker monteres der hvor er det ikke behov å isolere rørlinje, bare brann beskytte bolter på flenser og ventiler.

PPS er testet fra A og H brannkrav, brukes for dekk eller vegg gjennomføringer.

Lambda har over 20 års erfaring med brann-, lyd- og eksosjakker produksjon.

Alle produkter brukes både Offshore og på land.

ansaDur lydreduserende paneler

For å redusere støy til miljø og omgivelser bruker StS sitt eget utviklet produkt kalt ansaDur.

Systemet er i stand til å redusere støyen fra forskjellige elementer mot miljøet med et spesialbyggingssystem, justert og produsert etter kundens preferanser og forespørsler.

ansaDur støyreduserende paneler er et fleksibelt system kombinert med rammeverk i aluminium og paneler med en myk kjerne montert i et allsidig stoff.

Tanken er å bygge rammen rundt støykilden og montere panelene direkte på rammen. Aluminiums rammen kan være forskjellig form. Aluminium ruster ikke og kan brukes ute og inne.

Selve panelene produseres normalt til en standardmåling på H 1200 x W 600 mm, men vil enkelt bli justert for å passe nøyaktige målinger av et gitt prosjekt. Paneler kan produseres med forskjellige former for hull, inspeksjonsluker eller andre gjenstander.

Støyreduksjon er hovedformålet med panelene. Systemet er testet i henhold til ISO 140-3 reduksjonsindeks med resultater mot ISO 717-1. Den gjennomsnittlige reduksjonseffekten basert på denne metoden er 25dB.

easyCAP

En av de største farene for rør er korrosjon. Det er vanskelig å oppdage vanninntrenging og korrosjon på isolerte linjer.

StS rørisolering

easyCAP

Ett svakt ledd for isolerte system er endeavslutninger, spesielt på vertikale linjer. StS gruppen har utviklet et nytt produkt som heter easyCAP. Det er en miljøvennlig endeavslutning som brukes under vertikal og horisontal rør isolering. easyCAP er myk og fleksibel, som gjør den effektiv mot vanninntrenging.

Mer info https://stsgruppen.com/produkter/easycap/

Recent Comments