Fornybar Energi – StS kandidat som rollemodell i prosjektet «Energilandet»- portrett av Christine Bartz

Den tradisjonelle olje- og gassindustrien i Norge er i endring. Kunnskap, teknologi og kapital rettes nå også inn mot fornybar energi og løsninger som bidrar til globale utslippsreduksjoner. Petroleumsnæringen omformes til en energinæring, og i likhet med alle andre næringer kjemper de om fremtidens arbeidskraft.  For å lykkes i arbeidet mot lav- og nullutslippssamfunnet, trengs nytenking, kreativitet, teknologi og nye forretningsmodeller.

Bergen Næringsråd sammen med energibransjen, det offentlige og fagforbund har satt i gang et pilotprosjekt rettet inn mot ungdomsskoleelever i Bergen. De tilbyr skolene en undervisningsdag hvor elevene får innsikt i energi og energiproduksjonens betydning for landet vårt og for en bærekraftig utvikling.

«Prosjektet Energilandet» har utarbeidet et utdanningsopplegg som har som hensikt å gi ungdommen faktuell informasjon og skape god debatt rundt nettopp energilandet Norge. Hvordan ble vi en energinasjon? Hva er utfordringene innen energi og klima i dag? Hvordan skal vi møte energitransformasjonen og bærekraftmålene? Hvordan er energilandets fremtid? Hvilke arbeidsmuligheter er det i energibransjen?

Nå er prosjektets pilot ute på tre skoler for å gjennomføre et heldags utdanningsopplegg. Ambisjonen er å gjennomføre besøk på alle 9. klassene i Hordaland i løpet av prosjektet.

Næringen er oppriktig bekymret for rekrutteringen og har gjennom snart 2 år jobbet med et opplegg der alle ungdomsskolene i Bergen får besøk. Interessen for å jobbe i bransjen blir betydelig større om det er unge mennesker fra bransjen som kjører en hel dag på hver skole om energinæringene. Det er utviklet et program for skolebesøk med undervisningsopplegg, filmer og nettside på oppdrag fra ressursgruppen.

I forrige uke ble opplegget presentert for 150 lærere i Bergen, og fikk utelukkende positiv tilbakemelding. De vil gjerne ha næringen inn på sin skole. Rollemodellene avsetter inntil 5 arbeidsdager på dette i løpet av et skoleår, betalt av bedriften.

Christine Bartz, Fagarbeider Stillas og rollemodell for prosjektet «Energilandet»

 

Vi spurte Christine Bartz om hun kunne tenke seg å ta utfordringen- og det gjorde hun på flekken! Hvem er så Christine Bartz? Under kan du lese et kort portrett om hvem hun er, hva hun jobber med og hva hun drømmer om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrett av Christine Bartz

 

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er Christine Bartz, er 30 år og har fagbrev som stillasmontør. Har kurset meg videre som habitat bygger og tilkomstteknikker. Jeg har jobbet for StS gruppen siden januar 2017. Har gått på Fyllingsdalen videregående skole på allmennfag, fotballakademiet og idrett.

Jeg startet med stillas januar 2011 på Mongstad. Etter ett år dro jeg på min første offshore tur ut på Statfjord C, siden da har jeg reist rundt på Troll feltet, Åsgard feltet, Gjøa, Kristin og flere. Tok fagbrevet mitt i 2016 og begynte å jobbe for StS, noe jeg aldri har angret.

 

Hva er de viktigste oppgavene dine og hva er spennende med jobben din?

Jeg bygger stillas der det trengs. Jobber hver dag med å lære noe nytt, det er alltid noe å lære så jeg spør de jeg jobber med en hel del rare spørsmål, så av og til får jeg beskjed om at jeg maser for mye. Innerst inne syns de det er kjekt når jeg spør og prater med de. Det som er spennende med jobben min er at det er noe nytt hver eneste dag, det alltid noe å lære selv om man har tatt fagbrev. Man blir aldri utlært mener nå jeg. Siste prosjektet jeg var på var ute på CCB basen som formann på Deep sea Atlantic. Det var veldig spennende å få den utfordringen og teste meg selv litt.

Akkurat nå er jeg ikke i jobb for jeg venter mitt første barn. Men er med på et prosjekt som heter “energilandet” for Bergen Næringsråd der jeg med flere bedrifter skal besøke skoler og fortelle om fornybar energi.

 

Hva drømmer du om?

Drømmen min har veldig lenge vært å få jobbe med mennesker slik jeg gjør i dag innenfor dette yrket og en karriere i brannvesenet. Det er den drømmen jeg har og jobber hardt for å oppnå.