Forebygge storulykker i hele verdikjeden

ALLTID SIKKER- Q1-2023 Forebygge storulykker i hele verdikjeden

Årsakene til storulykker er sammensatte. Risiko kan transporteres mellom faser, enheter og aktører, og utløsende faktorer kan være til stede over tid før ulykken skjer.
I denne filmen ser vi på hvordan vurderinger, beslutninger og premisser gjennom hele verdikjeden påvirker barrierer og risiko for storulykke.


Les mer her:https://alwayssafe.no/case/forebygging-av-storulykker-i-hele-verdikjeden/

Recent Comments