sts habitat

Fokus på oppgaven: Den globale habitatambassadøren

Én StS-ansatt samler trolig flere flykilometer enn noen annen i firmaet: Habitat-avdelingsleder Einar Gjerde. Slik må det være når sørøst-Asia er det viktigste utenlandske markedet.

I lange perioder de siste årene har Einar Gjerde vært i en annen tidssone, på den andre siden av jordkloden. Men i mai traff vi ham hjemme ved StS-hovedkvarteret, der han ledet videreutviklingen av neste gene- rasjon habitatsystemer.

– Vi jobber med et nytt konsept rundt tredjegenerasjons-habitatene, med flere alarmnivåer og en annen type varselsystem, sier Einar Gjerde, som håper å levere de første nye habitatene til Malaysia i løpet av forsommeren.

Malaysia er viktig?

– Ja, vi har nå fire kontorer i Malaysia alene, det ene ligger like ved grensen til Brunei, som er et annet viktig marked. Med utgangs- punkt i vår Malaysia-virksomhet tar vi opp- drag i Indonesia og Thailand, og vi har begynt å rette blikket mot Vietnam.

Avdelingen leverer også løsninger til Trinidad, mens satsingen på Afrika forelø- pig er lagt til side.

-Nigeria et sikkerhetsmessig et utrygt land å sende våre operatører, innrømmer Einar Gjerde.

-Vi konsentrerer oss derfor om de regio- nene der vi har hatt god fremgang, tenker nøye gjennom de videre trekkene og går ikke inn uten å ha tilstrekkelige ressurser for å lykkes. Asia har vært vellykket og er derfor prioritert.

Einars jobb er todelt. Én del er som avde- lingsleder habitat, med overordnet ansvar for markedsføring, salg og support, men han er også med på selve produktutviklingen.

-Engineeringbiten min er å bruke hodet, å jobbe frem nye løsninger for nye oppgaver.

Du designer ikke selve teknikken?

-Nei, når ideen eller konseptet er på plass kobler jeg inn våre samarbeidspartnere, i første rekke Bekas, som har stor elektro- kompetanse. I tillegg til Bekas er flere andre solide, lokale firmaer delleverandører til systemene.

Referanser er viktig

En hel del av ekspansjonen i Asia er basert på gode referanser. Dette er nødvendig ettersom selve habitat-prinsippet har vært godt kjent i mange år og ikke er unikt for StS.

-Vi må derfor lage systemer vi er helt alene om. Dessuten skal det tekniske nivået tilpasses kundens behov og vi må være konkurransedyktige på pris, selv om vi ute- lukkende bruker kvalitetskomponenter med meget lang levetid.

Alt bygges i Norge og leies ut til kundene?

-Ja, vi har samarbeidspartnere, lokale agenter og et lite delelager i Malaysia, men komponentene koster stort sett det samme  i alle land, det hender også at utstyret er billigere her hjemme enn i Asia. Da er det i grunnen kun arbeidskostnadene som skiller.

-Og frakten.

Frakt koster. Båt er utelukket ettersom turen kan ta seks uker, så den største fly- lasten vi har sendt på én gang var ti tonn. Det kostet nesten en kvart million, men dette betyr lite sammenlignet med hva det koster å stenge ned et olje- eller gassanlegg.

Habitat-teknologien benyttes også på norsk sokkel, og avdelingen kan sammenligne ruti- ner og regler ute og hjemme. Einar mener kravene er større på mange utenlandske markeder.

-Det er sant. Vi møtes av strengere tek- niske krav i Malaysia enn her hjemme. Dette er nok en indikasjon på at nordmenn ikke alltid skal tro at vi er verdensledende, sier Einar Gjerde, som også vil stikke hull på enkelte andre myter. Stikkordet er forretningsetikk og moral når det arbeides    i «eksotiske» land:

-Vi har hatt samtaler vi valgte å avslutte, for å si det slik. Men generelt har vi sett svært lite korrupsjon, ikke minst ettersom vi helst jobber mot store, seriøse aktører som internasjonale oljeselskaper og lokale statsoljeselskaper. Min oppfatning er at Malaysia er et grunnleggende «rent» marked, og det samme var førsteinntrykket fra Thailand. Det er ingen hemmelighet at situasjonen er en annen i Indonesia, og derfor tar vi det med ro med etableringen der.

Recent Comments