Flytting av sentrallager, prefabrikasjonsverksted og opplæringssenter

I løpet av våren samlokaliserer StS prefabrikasjonsverksted, lager og kurssenter med administrasjonen. Sistnevnte er allerede godt på plass i Sandbrekketoppen 30 og ser frem til resten av StS kommer på vårparten.

Det er en omfattende operasjon å flytte sentrallageret. Det har vært hektisk aktivitet med planlegging og kordinering, men nå begynner brikkene å falle på plass og lokalene begynner å ta form. I løpet av mai 2019 vil ca 2600 m2 være klar for innflytting. De nye lokaler vil være skreddersydd våre behov for produktutvikling og kurssenter for utvikling av fremtidens arbeidskraft. Kurssenteret åpner dørene for et av bransjens beste tilbud innenfor industriell klatring.

Bildet under viser lageret før arbeidet med tilpasninger har startet. Dette har tidligere vært lageret til Vinmonopolet.

Produktutvikling, Kurssenter, Arbeidskraft, Opplæring, Kompetanse, Industriell Klatring

Sentrallager

Recent Comments