Fagorganisering og tariffmerket

Anstendig arbeid for alle

Avdeling 5 er den største avdelingen i Fellesforbundet

med nesten 6000 medlemmer og organiserer Industrioverenskomsten (VO delen), Teko-industri, Bilmekanikere og hjelpearbeidere, bilutleie, tannteknikk, arbeidsmarkedsbedrifter (AMB), varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Bergen og Omegn.

Les mer om fellesforbundet her: https://www.fellesforbundet.no/avdelinger/avd005/

StS klubben

har 274 medlemmer og er per dags dato den største ISO klubben i Avdeling 5.

Klubbleder StS Bedriftsklubben

StS verdsetter retten til organisasjonsfrihet og det verdifulle samarbeidet med fagforeningene. Vi er engasjert i arbeidet for et anstendig arbeidsliv og ivaretar alle våre ansatte enten de er organisert eller ikke.

Å være organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, samtidig bidrar man til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.

Tariffmerket

Visste du at arbeidsliv omfatter mange viktige felt FN jobber med?

Flere av FNs bærekrafts mål er tett knyttet til ILOs arbeid. For eksempel er temaer som menneskerettigheter, konfliktforebygging, bærekraftig utvikling og helse alle tett knyttet til hvordan arbeidslivet er organisert. Det kan handle om å sikre ordninger som gir sosial beskyttelse, slik som trygd og pensjon, eller om å bekjempe diskriminering i arbeidslivet. Retten til å organisere seg i fagforeninger blir gjerne sett på som en forutsetning for å sikre andre rettigheter i arbeidslivet. Derfor blir organisasjonsfrihet ansett som en grunnleggende rettighet, og er noe av det viktigste for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Les mer her: https://www.fn.no/tema/arbeidsliv/arbeidsliv

FNs bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid for alle. Les mer her: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

Recent Comments