arild tveit

Arild Tveit – portrett

Hvem er du?

Arild Tveit, 33 år, salgsingeniør og prosjektleder på Habitat. Begynte i StS som rigger på Stord i 2008, gikk over til Habitat avdelingen i 2010 hvor jeg jobbet i overkant av  fire år som montør på forskjellige installasjoner . Begynte på kontoret i 2014 som key account manager for Habitat avdelingen og har vært her siden i forskjellige stillinger innen habitat avdelingen. Er egentlig utdannet IT-konsulent, så karrierevalget var ikke helt innlysende, men en reisejobb med varierte oppgaver på flere forskjellige installasjoner var noe som fristet meg.

Hva jobber du med?

Jeg jobber primært med salg av habitat og oppfølging av eksisterende kundeforhold i utlandet, samt etableringen av nye. Mine fokusområder er primært Midt-Østen og Afrika, men har også med resten av verden og Norge å gjøre i varierende grad. Det som er mest spennende med jobben min er definitivt det store spennet av arbeidsoppgaver jeg har. Dette kan variere mellom salg, prosjektering, prosjektledelse, rekruttering av nytt personell til habitat-avdelingen og kundeoppfølging. En dag er aldri lik den andre på habitat-avdelingen, og det er det som gjør dette så spennende å jobbe med.

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

Er for tiden prosjektleder på habitat-delen av Haven CCB-prosjektet. Et prosjekt hvor vi skal bygge 24 spesialtilpassede habitater som blir brukt som trykksatt værbeskyttelse for å tilrettelegge for sveising på leggene til Haven floatell.

Utfordringen er å klare å holde vær og vind ute. Noe vi har løst med spesiallagde duker som er tilpasset hvert habitat. En annen utfordring er å bemanne et såpass stort prosjekt, og spesielt når det kommer endringer underveis og dermed økt personalbehov, pluss behov for modifiseringer av duker. Dette har vi heldigvis klart å løse i samarbeid med våre dyktige montører, samt vårt nære samarbeid med produsenten av spesialduken.

De første 12 habitatene er komplettert og sveisingen er fullført uten noen feil i sveis, noe som kunne ha skjedd ved eksponering for vann, men som vi heldigvis har klart å unngå. Nå er våre montører i gang med å utvide habitatene med modifiserte takduker på 4x4m med tre gjennomføringer i hver. Utfordringen her vil selvfølgelig være å holde vannet ute når vi går fra en gjennomføring til tre i hvert tak, men vi er heldige og har så dyktige montører med såpass lang erfaring at vi nok skal klare å løse denne utfordringen også.

Hva drømmer du om?

Ambisjonene mine karrieremessig er definitivt å utvikle meg videre i habitat-avdelingen, og da spesielt med tanke på prosjektering og salg til utland. Etablering av operasjonelle sentraler for utstyr og personell i fokusområder, og administrasjonen av disse er noe jeg ser for meg å ville jobbe mer med i fremtiden.

Recent Comments