Ansvarlig for prefabrikasjonsverkstedet- møt Rafal

Rafal er ansatt for å være ansvarlig for prefabrikasjonsverkstedet (prefab) som StS nå skal reetablere.

StS har i mange år drevet en ganske stor prefab men etter at vi flyttet opp til Midttun så har dette med prefab blitt lagt litt på is.

Teknisk sjef i StS gruppen Lasse Øvreås tok en prat med Rafal Batosz som er ansatt på teknisk avdeling som leder for verkstedet.

Hør intervjuet her:

Nå skal prefabrikasjonsverkstedet revitaliseres og det er derfor en glede å sitte her med deg som skal være ansvarlig for å bygge opp dette verkstedet. Så vet jeg at det har vært travle tider for StS så dette med prefaben har tatt litt lengre tid. Du har jo flere kompetanser, blant annet dette med oppmåling og du har jo primært det siste året vært brukt til oppmåling ute på Gjøa og på fritiden har du gjort i stand prefaben slik at vi snart er klar til å starte opp.

Så Rafal kan du begynne litt med å fortelle litt om deg selv? Din bakgrunn og hvorfor er det du som skal få ansvaret for denne prefaben?

Jeg gleder meg og er glad for å være her hos StS.

Jeg har litt over 10 års erfaring med isolasjon og ISO faget, har fagbrev og har jobbet flere år på verksted både som leder og som vanlig arbeider. Jeg har derfor mye erfaring med produksjon av kasser.

Har jobbet offshore i mange år og nå snart ett år i StS. Jeg håper nå vi snart er klar til å starte prefaben vår for nå, som du sier så har vi flere oppgaver på Gjøa og Goliat og andre plasser.

Jeg har vært på flere prosjekter både offshore og på land. Har dermed fått erfaring og god oversikt på kasseproduksjon og oppmåling så det håper jeg hjelper mye at jeg har mange ideer og planer som vi kan gjøre på prefaben våres. Så jeg håper det blir bra!

Men det betyr jo da Rafal at du ser på deg selv som en ordentlig fagmann. Og en ting er at du er flink til å organisere og styre personell, men du kan faget til fingerspissene!

Det stemmer- Jeg har jo jobbet på verksted og produsert masse kasser selv og har jobbet offshore som isolatør.

Har gode metoder for å produsere kasser som kan bedre tidsutfordringen ved å jobbe litt mer effektivt.

I StS er dette prosjektet som vi har på Gjøa, vi har jo en rammekontrakt med Neptune Energy som er viktig og der er det mye arbeid fremover og det er en av grunnene til at vi velger nå å starte opp. Vi ser jo det at innenfor Olje og Gass så er det økt aktivitet.  Det kommer flere og flere jobber og vi ønsker jo i mest mulig grad ta del i den verdiskapningen som kommer.

Timing messig så tror jeg det er veldig bra. Innenfor Olje og gass så er det stor aktivitet nå. Vi har våre egne prosjekter og det er økt behov for alt fra overflate, isolasjon, stillas, habitat og produkter som vi selger. Så med det vil jeg ønske deg velkommen til StS og det skal bli en ære å få jobbe med deg!

Tusen takk, jeg er veldig glad for å være i StS.  Jeg er sikker på at vi skal bygge et fint verksted som kan vokse ganske kjapt for jeg vet at StS har veldig gode fundamenter til å vokse og skaffe mer og mer arbeid både på land og offshore.

Recent Comments