Alltid sikker

Nettplattformen Alltid Sikker er en del av et samarbeid med Equinor, Aker BP, Vår Energi og ConocoPhillips, og der innholdet på nettplattformen er åpent for alle operatører og leverandører.

Hensikten med initiativet er å styrke bransjens sikkerhetskultur og jobbe sammen mot målet om fravær av storulykker, og å unngå skader og uønskede hendelser i vårt daglige arbeid. Årshjulet er basert på kvartals vise hovedtema. Forebygge storulykker/HC-lekkasjer, Unngå personskader, Sikkert arbeid i høyden/hindre fallende gjenstander og Arbeidsmiljø/Helse. Med hensiktsmessige tilpassede livreddende regler. StS gruppen har et mål om 0-skader og er aktiv bruker av «Alltid Sikker» med assosierte livreddende regler. Vårt tydelige fokus på å være «Alltid sikker» styres av vår forpliktelse til å forhindre skade på mennesker, miljøet og samfunnet vi er en del av. Les mer her: https://alwayssafe.no/om-oss/

Les mer om HMS i StS her: HMS og Kvalitet

Recent Comments