Alltid Sikker Q4- Arbeidsmiljø og helse

Q4 Læringspakke Arbeidsmiljø og helse

Alltid Sikker

Årshjul- Alltid Sikker

 

Målet med læringspakken er å skape et helsefremmende arbeidsmiljø ved å:
• Sørge for støttende ledelse i planlegging, organisering og utføring av arbeidet
• Redusere negative konsekvenser av forstyrrende støy og egenprodusert støy og vibrasjoner
• Forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen
Et godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt.

Hvilke faktorer påvirker og hvordan sikre at vi i fellesskap bidrar til å fremme helse og et godt arbeidsmiljø?

Se introduksjonsfilm: Et helsefremmende arbeidsmiljø