Alltid Sikker- Q3 Læringspakke

Q3 2022- Fra observasjon til aksjon

Målet med læringspakken er å styrke sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander ved å:

 

Identifisere og håndtere farer relatert til arbeid i høyden

Etablere gode rutiner for sikring av utstyr og verktøy

Øke gjennomføring av systematiske sjekker for potensielt fallende gjenstander i utsatte områder

Ved å arbeide sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander kan vi unngå alvorlige personskader og hendelser. Filmen fokuserer på hvordan vi kan sikre god praksis for arbeid i høyden og observasjon av farer.

Se informasjonsvideoen her:

Les mer om arbeid i høyden her: Tilkomstteknikk

Les mer om saken her: https://alwayssafe.no/