Alltid Sikker- Q3 Læringspakke

Alltid sikker- Q3 Læringspakke- Sikkert arbeid i høyden!

Læringspakken for Q3 Alltid Sikker- Fra observasjon til aksjon, hadde svært spennende elementer i seg.

Som en del av læringspakken for inneværende periode har «Alltid Sikker» presentert filmen:

«Sikkert arbeid i høyden»

I denne filmen ser vi på forhold som påvirker det å arbeide sikkert i høyden og tiltak for å kunne forebygge fallende gjenstander.

Se filmen her:

Under noen utfordringer og sitater fra filmen.

Vi kan jo aldri sperre av nok når vi jobber i høyden

jo høyere opp vi kommer desto mer må vi sperre av

Ikke alt verktøy er tilrettelagt for verktøysikring, og da må vi sikre det på eget vis

vi opplever kommunikasjonsutfordringer grunnet støy, og må kompensere

Unngå tidspress, men også håndtere det

det er en utfordring med tilkomst og trange områder

 

Kjenner du deg igjen?

Identifisert og nødvendig fokus

ta en før jobb samtale og bli enig om hva som er planen, tydelig kommunisere i laget og med hverandre, gode kameratsjekker og redningsplan, til stede i nuet, påkrevd og nødvendig opplæring

kunnskap om/etterleve av krav og prosedyrer, organisering av arbeidet , Observsjonsteknikk mtp. gjenglemte gjenstander.

Å observere og rapportere farlige forhold er en viktig del av det forebyggende arbeidet og gjør at vi kan sette inn gode tiltak. Sikre læring og forbedring i alle deler av verdikjeden.

Et sentralt spørsmål som stilles i filmen er: «hva det er som gjør at folk vegrer seg for å melde fra»? Det er hvis man frykter en konsekvens av det å melde fra om uønskede forhold og den reaksjonen man eventuelt vil få.

I StS gruppen har vi en målsetting om å stimulere til en god rapporterings kultur, og noen kjennetegn på en god HMS kultur er:
En rapporterende kultur – En fleksibel kultur – En rettferdig kultur

I StS gruppen opplever vi heldigvis at svært mange mener at dette er svært viktig og bidrar aktivt.

Fortsett det gode arbeidet! Det er hva vi gjør HVER DAG som teller.

Neste sak relatert til «Alltid sikker» kommer med temaet for Q4 fra oktober.

Recent Comments