Alltid sikker Q2- Unngå personskader

Alltid sikker Q2- Unngå personskader

Vi er nå i gang med Q2 i årshjulet til Alltid Sikker

Målet med læringspakken er å unngå personskader ved å:

• Øke kunnskap om hvordan mulige feilfeller kan identifiseres og håndteres før jobber utføres.

• Styrke læring fra arbeid uten hendelser ved å identifisere mulige feilfeller.

 

 

Se filmen her:


Feilfeller er forhold som gjør det vanskeligere å jobbe sikkert og som øker sannsynligheten for feil.
De fleste jobbene vi gjør går bra, uten hendelser. Hvordan kan vi lære fra vanlig arbeid for å unngå personskader?

For å lykkes må vi identifisere og håndtere mulige feilfeller både i planlegging og forberedelser til arbeidet, og gjennom evaluering etter at jobben er gjort.

Les mer om temaet her: https://alwayssafe.no/q2-2023-unnga-personskader-intro/