Alltid sikker-Arbeidsmiljø og helse

Q4 2022- Arbeidsmiljø og helse- Et helsefremmende arbeidsmiljø
Et godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt. Hvordan sikrer vi at arbeidet bidrar til å fremme helse og et godt arbeidsmiljø?

Se introduksjonsfilmen her;

Les mer om Q4 her; Alltid Sikker- Q4- Egenprodusert støy og vibrasjoner

Recent Comments