Portrett – Alexander Torsvik

Alexander Torsvik

Hvem er du?

Alexsander L. Torsvik, er 31 år gammel og har arbeidet i StS siden 2012. Jeg tok stillasfagbrevet i 2015 og har sammenlagt arbeidet med stillas i ca. 10 år. Er i dag klubbleder for bedriftsklubben og ordinært styremedlem i Avdeling 5.

Jeg har hatt 17 verv de siste 6 årene. Begynte som verneombud og vara plasstillitsvalgt på Stord i 2013, kom inn som ordinært styremedlem i klubben, ble ungdomstillitsvalgt én periode, så sekretær, deretter nestleder også leder. Vært i ungdomsutvalget i Avdeling 5 som ordinært medlem. Valgt som sekretær, deretter nestleder også leder. Ordinært styremedlem i ungdomsutvalget til Fellesforbundets distriktskontor, valgt som sekretær, deretter nestleder også leder. Jeg ble valgt som vara hovedverneombud i perioden 2015-2017 og har vert verneombud fra 2013. Men med virkning fra 18.02.2019, har jeg besluttet å tre av som verneombud.

Hva jobber du med?

Arbeider som stillasmontør og har vært klubbleder siden sommeren 2018. Ble valgt for 2 år på årsmøtet til klubben den 08.03.2019. Som klubbleder er de viktigste oppgavene mine blant annet å forbedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene i bedriftsklubben, svare på henvendelser og fremme saker som blir tatt opp på vegne av medlemmene. Arbeidsdagene mine er veldig spennende og varierte. Det er spennende og interessant å praktisere lov og avtaleverk, det er mye jeg har lært og har mye mer å lære. Som stillasfagarbeider er det også alltid noe nytt å lære og ikke minst mange kollegaer å bli kjent med. I StS har vi ett godt arbeidsmiljø og samhold, og jeg trives veldig godt.

Hvilket prosjekt er du på nå og hvordan går det?

Har vært på CCB i den siste tiden, nylig på West Mira som er under ombygging og skal bli verdens første hybrid flyterigg. Dette er utvikling som er bra for miljøet og en industriell utvikling som er bygget på skuldrene av den gamle. Som klubbleder arbeider jeg nå med en vervekampanje for nye medlemmer. Alle som verver et medlem får en oppmerksomhet og de 3 som verver flest medlemmer får en flott gave fra Fellesforbundets effekter.  Videre arbeider jeg med oppbygging og struktur i klubben. Klubben er og en pådriver på at vi skal få på plass ett fagbrev for riggere, der vi ønsker innspill fra dere som har kunnskapen, om hva som skal legges til grunn for en opplæringsplan og hva som bør være med i pensum, hvilke elementer som er viktig å få med og deres tanker om utføring.

Dette er en del av det faglig politiske i vervet mitt og det er bra å ha noe som man brenner for.

En av flere aktiviteter i klubbapparatet nå, er tillitsvalgtkurs for hele klubbstyret.

Hva drømmer du om?

Personlig drømmer jeg om gode lønns- og arbeidsvilkår for alle. Ønsker å stifte familie på et tidspunkt, men alt til sin tid (jeg har god tid.)

Karrieremessig så har jeg drømt om å bli både fagarbeider og klubbleder, så nå ser jeg fremover og vil gjøre mitt beste for klubben.

 

Recent Comments