40 års jubilant hos 50 års jubilant!

Bjørn Sommer startet sin karriere i StS for 40 år siden. Da på en avdeling StS hadde i Trondheim. Han er stillasmontør og tok fagbrevet i stillasbyggerfaget 24/9-1993.

Bjørn har vært plassleder på Aker Stord i mange år samt på Aukra, planlegger for Aibel i Haugesund, formann, plassleder og disiplinleder på Coast Center Base (CCB) på Ågotnes og supervisor for Transocean i Ølen. Kort fortalt har Bjørn vært en viktig rollemodell i de fleste prosjektene StS har hatt i løpet av de siste 40 årene. Han er nå på arbeid på Goliat for Vår Energi.

Tilbakemelding fra kolleger er bare positive- han er en humørspreder, er rettferdig, enormt dyktig faglig sett og en veldig godt likt arbeidsleder og kollega.

Vi tok en liten prat med Bjørn for å høre hans historie fra han startet i StS for mer enn 40 år siden og frem til i dag.

Alternativ reisemåte

Alternativ reisemåte

Kan du fortelle litt om deg selv?

Bor i Trondheim og har 3 voksne barn, to jenter, en gutt og 3 barnebarn! Har alltid bodd i Trondheim, med unntak av noen år på Stord og på Bømlo. Så det har blitt mange år med pendling!

Kan du fortelle litt om starten i StS og hvordan du ser utviklingen har vært?

Før jeg startet i StS arbeidet jeg som snekker. Skulle bare være med Bjørn Mundal og Geir Eriksen en helg- men fikk så godt betalt at jeg bare sluttet som tømrer og begynte med Stillas.

Begynte i Trondheim på fasaden i mai 1981.

Gunnar Strand som stod bak selskapet BES- ble sendt til Trondheim for Stillasservice for å starte fasade avdeling der. Der jobbet jeg noen år. Jeg fikk sparken 3 ganger i løpet av månedene mai-sept- Det var helt berettiget- jeg tok meg noen friheter- Fikk likevel fornyet tillit fordi jeg hadde gjort et godt inntrykk når jeg faktisk var på jobb. Fikk fast ansettelse 7 september 81. Avdelingen gikk greit og det var mye oppdrag.

 

 

 

I perioden 1981-1984 var jeg begynt å reise til rigger med utreise fra Kristiansund- sammen med Bjørn Mundal og Geir Eriksen.

Odd Strand var alltid til stede, var ofte på besøk og fulgte opp!

Når Odd var der så følte man at man var en person som ble tatt vare på- en god menneske kjenner og god til å behandle enkeltpersoner.

Inntrykket jeg fikk av Odd etter første møtet var at han er en skikkelig fin person! Ja, jeg vil si unik! Han var virkelig opptatt av folkene personlig og å ta vare på dem.

Jeg reiste til Stord i 1984. Har vært på Stord i 10 mer eller mindre sammenhengene år.

Å komme til Stord var en ny verden! Med noen som trodde de var verdensmestre og at vi var et nødvendig onde!

Her traff jeg noen gode gamle travere som hadde sin sjarm. Traff også eks kona mi på Stord- hun jobbet for Kværner. Vi bodde på Stord og fikk første barnet vårt her. «Sånn går no dagan». Når hun ble gravid fikk hun leilighet fra Kværner og der bodde vi sammen til 1991- da flyttet vi til Trondheim etter at nr 2 ble født og bygde oss hus.

Du vurderte aldri å flytte til Vestlandet?

Nei, det var ikke aktuelt. Jeg har vært så heldig å kunne reise gjennom jobben- land og strand rundt og blitt kjent med mange hyggelige folk – men det er alltid kjekt å komme hjem igjen.

Når reiste du offshore første gang?

Første gang offshore var i 1985 og jeg reiste på sporadiske turer- på Statfjord var det allerede mange av de gode gamle traverne jeg var blitt kjent med på Stord.

Å jobbe offshore var en helt ny verden – en skikkelig AHA opplevelse- å komme til duk og dekket bord. Tjente godt med penger! Vi var jo vant med harde dager- og det var mye arbeid offshore også, men på en helt annen måte.

I 1997 reiste jeg på Njord og var på det prosjektet i flere år. Når Njord gikk fra Stord reiste jeg offshore- Så har jeg vært på Brage, Oseberg C og Øst og feltsenteret samt på Troll plattformene. Var noen år på Aukra prosjektet i perioden 2005-2007.

Hvordan var fokuset på HMS og risiko den gangen?

Det var mye snakk om ulike ulykker og hendelser og det ble en slags re-minder på sikkerhet, noe som stadig ble mer og mer fremtredende. Men det har vært lite hendelser med StS-særlig med tanke det skadepotensiale som hører til yrket og bransjen!

Jeg jobbet på plattformer der det også jobbet overlevende etter Alexandre Kielland ulykken!

De personene var alltid først ute i livbåtene når det var øvelser-de hadde fått en kraftig støkk i seg!  Men de holdt seg i yrket tross alt!

Hva vil du si om arbeidsmiljøet i løpet av din karriere?

Arbeidsmiljøet har hele tiden vært utrolig bra! Mye bra ledelse. Flinke og engasjerte folk.

Grunnen til det gode arbeidsmiljøet tror jeg er at alle var interessert i å gjøre et godt stykke arbeid! Å alltid levere kvalitet. Sånn at vi kunne sikre at vi fikk flere oppdrag hos de samme kundene. Og på den måten ha en god og trygg jobb!

Men jeg synes ikke det er positivt med personell innleie. Man får plutselig utfordringer med kulturen for man mikser folk som har en stolthet og lojalitet til sin arbeidsplass og sin arbeidsgiver med andre som har et annet utgangspunkt og ikke samme fotfeste og kontinuitet.

Hvorfor har du valgt å bli i StS så lenge?

Kunne fått jobb i BP på Statfjord men StS betalte godt så jeg vurderte det ikke engang. Har dukket opp flere jobb tilbud- blant annet fra flere boreselskap. Det som har holdt meg er det gode arbeidsmiljøet.

Vi mistet alle offshore kontraktene i 2010, men vi hadde likevel troen og ga ikke opp. Har vært holdt i arbeid hele tiden med unntak av noen korte perioder med permittering.

StS fikk jobber fordi folkene gjorde godt arbeid med stolthet- representerte StS på en god måte.

Hva kreves for å vedlikeholde en god kultur?

Tiden forandrer seg, vi som har vært kjernen i mange år, har dratt med oss den yngre generasjonen. Har fått god opplæring. Vært rollemodeller rett og slett.

Vi gamle traverne i StS fikk en sterk lojalitet pga Odd Strand- det var der det startet-Odd lærte oss hvordan man skal være! At vi skal ta vare på andre og ikke være en egoist. Å dra lasset sammen.

Ting har jo forandret seg etter Odd sin bortgang. Det var litt sånn gamleskolen og nå er alt så moderne og effektivt. Det er viktig med individuell oppfølging- å snakke med folk- høre hvordan det går. Det enkle er ofte det beste!

Hva er de viktigste oppgavene dine og hva er spennende med jobben din?

Når du jobber i en service bransje så er det viktig å være til stede- hver enkelt person er viktig. Være ærlig- jeg har kommet utrolig langt med det. Har vært leid ut til andre firmaer- blant annet Kværner og Aibel. Har fått ulike spørsmål om å gjøre sånn og sånn- men sagt nei. Man skal gjøre den jobben man skal og det med stolthet.

Jeg lærer noe den dag i dag- utrolig variert yrke- det er en medvirkende årsak til at jeg har vært her så lenge. Jeg er en type som blir rastløs- har jo reist mye i hele mitt liv- fordi jeg liker å reise ulike steder og det å bli kjent med flere.

Hva synes du er bra med StS?

Det gode arbeidsmiljøet! Og at det er en stabil arbeidsplass.

Veldig bra fokus på HMS og kompetanse – folkene våre har stolthet. Det er mye intern justis, vi passer på hverandre!

Har det veldig fint sosialt både på jobb og på fritiden.

Før hang man mer sammen- i dag er det ikke sånn- Nå sitter man med pc, tlf osv- før hadde man bare hverandre!

Jeg er med i StS seniorgruppen. Dette er en gruppe av StSère som er over 55 år. Både nåværende ansatte og pensjonerte- Jeg er med av og til -på turer osv- men blir litt tungvint med treff i Bergen når man bor i Trondheim.

Ifølge Frode Bødtker er jeg den eneste godkjente Trønderbergenseren! Og det er kanskje noe for Guinness rekordbok?

Min sønn, Simon Sommer jobber også i StS. Simon trengte en sommerjobb og fikk reise på CCB på Ågotnes og tjente så bra at han ble han og!

Hva drømmer du om?

Holde ut noen år til så lenge helsen holder!  Har ikke noen spesielle drømmer- har reist mye når jeg har hatt fri- Kanskje reise mer til varmere strøk- og oppleve nye ting.

Recent Comments