3D modell av stillas i AdO- Intervju med prosjektleder i Bergen Kommune

AdO- Intervju med prosjektleder i Bergen Kommune, Erik Thormodsen

StS fikk et spennende oppdrag gjennom kontrakten vår med Bergen Kommune. Oppdraget innebar et vedlikeholdsprosjekt i AdO arena!

Les mer om hvordan StS ansatte opplevde prosjektet her:

Scaffplanner- Resultatet i AdO arena!

Nå er oppdraget levert fra StS sin side og vi sitter igjen og lurer på hva kunden synes om vår leveranse.

Carsten Andersen i StS tok derfor en prat med Prosjekt leder Erik Thormodsen i Bergen Kommune!

Les og se hele saken her:

Ado- Intervju med prosjektleder from StS gruppen AS on Vimeo.

Carsten

Nå står jeg her med Erik Thormodsen, prosjektleder i Bergen Kommune,

Erik, kan du fortelle litt om prosjektet?

Erik

Det kan jeg! Det som det startet med er jo egentlig- mange oppfatter dette som et nytt anlegg men det har faktisk stått her i 8 år, det er åpnet hver eneste dag, fra 6 om morgningen til 12 om kvelden, hver eneste dag i uken. Så det er enorm slitasje både på anlegget og det tekniske utstyret. Så derfor valgte vi å ta et vedlikeholdsprosjekt her nå i sommer. Og det har vi egentlig planlagt et halvt år nå og som vi har snakket om tidligere så hadde vi et veldig kort vindu på dette prosjektet. Når hallen blir stengt så er det krise i byen! Så da må vi jobbe fort og det må være godt planlagt.

Carsten

Hva vil du si var de største utfordringene i prosjektet og hvordan synes du vi har løst det?

Erik

Største utfordringen er jo at vi har hatt så kort tid på å gjøre alle disse tingene sant, og når det da i tillegg dukker opp uforutsette ting så har vi nesten ingenting å gå på. Det betyr at alle involverte parter her må trø til med fleksibilitet og kanskje flere ressurser. Det er jo krevende i seg selv og dette var jo også i fellesferien så det var ekstra krevende. Det har vært et krevende prosjekt.!

Carsten

Hvordan opplevde du dette med 3D modellering? Det ble jo på grunn av tidsvinduet laget en nokså detaljert modell før vi startet. Så du det som noe fordel for dere?

Erik

Ja det tror jeg har vært en stor fordel fordi at da blir stillaset planlagt på en veldig god måte, både i henhold til utførelse, HMS og det å gjøre endringer og tilpasse jobbene her det gjør at de som har endret på stillaset og jobbet med stillaset har hatt gode forutsetninger for å gjøre disse endringene.

Carsten

Hva har du som erfaring nå med StS som leverandør så langt? Har det fungert etter intensjonen og forventningen?

Erik

StS har jo rammeavtale med Bergen Kommune så jeg har jo StS på mange prosjekter, og jeg oppfatter StS som en profesjonell og etterrettelig leverandør.

Og det har de gjort her og. De er veldig fleksible, blant annet det som jeg sa i sted med at det dukker opp uforutsette ting, så er de på ballen med en gang! Og det er veldig bra, det er vi avhengig av.

Carsten

Det er vi glad for å høre! Helt sånn avslutningsvis, er det noen andre og interessante prosjekter på gang? Som du sier vi har jo rammeavtale og er involvert i mange ting, etter pandemien, er det mer som skjer fremover enn det vi har sett de siste to årene?

Erik

Jeg kan ikke si noe spesifikt nå, men det er klart vi som en eiendomsbesitter med over 1000 eiendommer, 1,5 million kvadratmeter med eiendom- vi har 5000 ubebygde eiendommer, så det sier seg selv at her kommer det spennende prosjekter på løpende bånd! Alt fra det minste til veldig spennende som dette anlegget her på AdO arena.

Carsten

Det er flott!. Vi er klar Erik, og er glad for at vi kom i mål på en god måte her!

Erik

Takk for innsatsen!