40 års jubilant hos 50 års jubilant!

Bjørn Sommer startet sin karriere i StS for 40 år siden. Da på en avdeling StS hadde i Trondheim. Han er stillasmontør og tok fagbrevet i stillasbyggerfaget 24/9-1993.

Les mer