Portrett- Vegard Kolle Kleivane

Vegard Kolle Kleivane er nylig ansatt som ingeniør på Isolering i StS

Les mer

Kurs evaluering Stillas, rigg og fallsikring

Kurs evaluering Stillas over 9 m samt hengende stillas, rigging og fallsikring

Les mer

StS skal på Stavanger Clean Energy Transition Summit 2021

Stavanger energy Conference flytter fra Rosenberg til Bekhuskaien i 2021 og øker bærekraftsfokuset ytterligere. Det blir inviteret til flere arrangement under en samlet paraply: Stavanger Clean Energy Transition Summit. Les mer om konferansen her: https://www.stavangerenergyconference.com/

Les mer

Production Operations GULL HR Pris

StS ansatt Bjørn Mundal mottok anerkjennelse fra Vår Energi

Les mer